دانلود رایگان


ارائه الگوريتم فراابتكاري تركيبي براي حل مدل بهينه سازي همزمان طراحي شبكه اتوبوسراني و مكانيابي پايا - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه الگوريتم فراابتكاري تركيبي براي حل مدل بهينه سازي همزمان طراحي شبكه اتوبوسراني و مكانيابي پايانه

دانلود رایگان ارائه الگوريتم فرا ابتكاري تركيبي براي حل مدل بهينه سازي همزمان طراحي شبكه اتوبوسراني و مكانيابي پايانه Fulltext
نويسند‌گان:
[ شهريار افندي زاده ] - عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده عمران،[ نسترن معروف ] - كارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده عمران،[ نويد كلانتري ] - دانشجوي دكتري، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده عمران،
خلاصه مقاله:

پايانههاي اتوبوس درون شهري به عنوان مراكز تبادل سفر، تأثير شگرفي بر بافت شهري و شبكه ترافيكي پيرامون و همچنين عملكرد شبكه اتوبوسراني دارند. اگرچه پايانهها از اصليترين اجزاي شبكه اتوبوسراني هستند، اما در ساير مطالعات نقش پايانهها در ارتباط با شبكه اتوبوس ناديده گرفته شده و طراحي شبكه بدون توجه به مكان يابي پايانهها صورت پذيرفته است. در نتيجه اين عمل، مكان پايانهها مبني بر شبكه اتوبوس طراحي شده، تحميل ميگردد. اين مسأله از آنجا اهميت دارد كه جانمايي نادرست پايانه ميتواند سبب نا به ساماني در محيط شهري و تراكم و تأخير ترافيكي شود. همچنين به ويژه در شهرهاي بزرگ كه بيش از يك مد همگاني (اتوبوس) وجود داشته و اهميت مكانيابي نقاط تبادل سفر 1 به عنوان مراكزي براي تبادل سفر بسيار زياد است. بنابراين در اين مقاله به ارائه مدلي براي طراحي شبكه اتوبوسراني و مكان يابي پايانهها در رويارويي با هم پرداخته شده است و در اين راستا نقش و تأثير پارامترها و كاربريهاي شهري نيز در نظر گرفته شده است. همچنين در مدلپيشنهادي الگوريتمهاي فراابتكاري ژنتيك و كلوني مورچگان نيز به كار بسته شده است

كلمات كليدي:
طراحي شبكه اتوبوسراني ، مكانيابي پايانه، الگوريتم كلوني مورچگان، الگوريتم ژنتيك
پرداخت و دانلود برچسب ها:

طراحي شبكه اتوبوسراني


مكانيابي پايانه


الگوريتم كلوني مورچگان


الگوريتم ژنتيكارائه


الگوريتم


فراابتكاري


تركيبي


براي


حل


مدل


بهينه


سازي


همزمان


طراحي


شبكه


اتوبوسراني


و


مكانيابي


پايا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تفاوت شبکه های حسگر بیسیم و موردی

مقاله سیستم های کنترلی در واحدهای صنعتی

دانلود مبانی نظری عملکرد

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی اثر تغییرات سازمانی بر کارمندان

کارآموزی و پروژه اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان در قالبdocx در 44 صفحه

تحقیق درب وپنجره هاي سنتي

طراحي بهينه حوضچه هاي بازداشت در حوضه هاي آبريز با استفاده از شبيه ساز سوات (swat) و الگوريتم بهينه

مقیاس های حسابداری و مدل های بین المللی قیمت گذاری توجیه همگن سازی حسابداری

پاورپوئینت پلی استایرن

دانلود مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران