دانلود رایگان


مطالعه لرزه اي تاثير ارتفاع طبقات با استفاده از منحني هاي شكنندگي - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه لرزه اي تاثير ارتفاع طبقات با استفاده از منحني هاي شكنندگي Fulltext نويسند‌گان: [ رضا تجلي فرد ] - دانشجوي ارشد سازه دانشگاه آزاددزفول[ محمد كرامت ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاددزف...

دانلود رایگان مطالعه لرزه اي تاثير ارتفاع طبقات با استفاده از منحني هاي شكنندگي Fulltext
نويسند‌گان:
[ رضا تجلي فرد ] - دانشجوي ارشد سازه دانشگاه آزاددزفول[ محمد كرامت ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاددزفول[ پنام زرفام ] - دكتري سازه و مدرس دانشگاه ازاداسلامي واحد دزفول
خلاصه مقاله:

آسيب هاي وارد به ساختمان ها در زلزله هاي اخير ضرورت ارزيابي احتمال خرابي و تعيين ميزان خسارت به ساختمان هاي موجود را در برابر زلزله هاي اينده مطرح مي سازد براي تعيين آسيب پذيري لرزه اي از منحني هاي شكنندگي استفاده مي شود منحني هاي شكنندگي احتمال خسارت سازه اي ناشي از زمين لرزه را به صورت تابعي از مشخصه هاي حركت زمين و پارامترهايگوناگون طراحي عرضه مي كنند دراين مطالعه سه نمونه ساختمان چهار، شش و هشت طبقه انتخاب گرديد سپس تحليل ديناميكي افزايشي براي اين نمونه ها با استفادها ز 30 ركورد زمين لرزه انجام گرفت تا ظرفيت تسليم و فروپاشي هرساختمان تعيين شود. براساس اين ظرفيت ها منحني هاي شكنندگي برحسب شتاب اوج زمين PGA براي سطح تخريب فروپاشي و تسليم با فرض توزيع لوگانرمال بسط داده شد و در نهايت با مقايسه منحني هاي شكنندگي به بررسي تاثير ارتفاع و تعداد طبقات درآسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها پرداخته شد.

كلمات كليدي:
منحني هاي شكنندگي، تخريب ، تسليم ، فروپاشي ،قاب خمشي بتني
پرداخت و دانلود برچسب ها:

منحني هاي شكنندگي


تخريب


تسليم


فروپاشي


قاب خمشي بتنيمطالعه


لرزه


اي


تاثير


ارتفاع


طبقات


با


استفاده


از


منحني


هاي


شكنندگي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی پاسخ لرزه اي سدهاي خاکی داراي فونداسیون با عمق هاي مختلف از لایه ي روانگرا

ارزيابي اقتصادي توليد بخاري گازسوز هوشمند در ايران

تحقیق رشته حقوق با عنوان بررسي حقوق حضانت در ايران وفرانسه

%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 %D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 control principles of micro source inverters used in microgrid

مقاله بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر

دانلود مقاله دانلود مقاله بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیشبینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده

پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر تبلیغات موبایلی بر تمایل خرید مصرف کنندگان

دانلود مبانی نظری مدیریت دانش

پروژه کارشناسی رشته هنر قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران

دانلود فایل ورد word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی