دانلود رایگان


بررسي آزمايشگاهي تاثير ميزان واگرايي خاك مبنا برمقدار گراديان هيدروليكي بحراني در سيستم خاك فيلتر سد - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير ميزان واگرايي خاك مبنا برمقدار گراديان هيدروليكي بحراني در سيستم خاك فيلتر سدهاي خاكي در حالت فيلتر موفق و نا موفق

دانلود رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير ميزان واگرايي خاك مبنا بر مقدار گراديان هيدروليكي بحراني در سيستم خاك فيلتر سدهاي خاكي در حالت فيلتر موفق و نا موفق Fulltext
نويسند‌گان:
[ جلال بازرگان ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه زنجان[ حميد اسكندري ] - دانشجويكارشناسي ارشد عمران ژئوتكنيك دانشگاه زنجان[ حامد زماني سبزي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران سازه هاي هيدروليكي
خلاصه مقاله:

فيلتراسيون هسته ناتراواي سدهايخاكي از موارد بسيار مهم در طراحي اين سازه ها مي باشد كه با وجود مطالعات گسترده صورت گرفته همچنان نياز به تحقيقات بيشتر دراين زمينه احساس مي شود عوامل مختلفي مي تواند برعملكرد سيستم خاك فيلتر موثر باشد كه از آن جمله مي توان به ميزان واگرايي خاك مبنا و گراديان هيدروليكي جريان نفوذي اشاره كرد جهت بررسي اين پارامترها يك دستگاه آزمايش فيلتر با قابليت اعمال هد جريان كنترل شده و اندازه گيري گراديان هيدروليكي در طول مسير جريان توسط مولفين طراحي و ساخته شد و به وسيله آن گراديان هيدروليكي كنترل شده به سيستم فيلتر - خاك مبنا با درصدهاي واگرايي هاي متفاوت اعمال گرديد و مقدار گراديان هيدروليكي بحراني كه در آن بيشينه مقدار فرسايش رخ ميدهد براي هركدام از حالتها تعيين شد.

كلمات كليدي:
فرسايش- خاك واگرا- گراديان هيدروليكي بحراني-فيلتر
پرداخت و دانلود برچسب ها:

فرسايش


خاك واگرا


گراديان هيدروليكي بحراني


فيلتربررسي


آزمايشگاهي


تاثير


ميزان


واگرايي


خاك


مبنا


برمقدار


گراديان


هيدروليكي


بحراني


در


سيستم


خاك


فيلتر


سد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

دانلود تحقیق معرفی گیاهان

دانلود پروژه تست جوش به روش ذرات مغناطیسی

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی داخلی

دانلود تحقیق آماده با عنوان مفهوم شوری در اسلام

حفر کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست کبالت بر پاية گاما الومينا در فرآيند فيشر

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط مدیریت دانش با رهبری تحول آفرین

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4 %D9%88 %D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی دز مورد مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی