دانلود رایگان


بررسي تجربي پديده آبشستگي موضعي در اطراف پايه هاي مخروطي شكل تحت جريان ماندگار - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تجربي پديده آبشستگي موضعي در اطراف پايه هاي مخروطي شكل تحت اثر جريان ماندگار Fulltext نويسند‌گان: [ معصومه پوراحمدي ] - دانشجويكارشناسي ارشد سازه هاي دريايي دانشگاه صنعتي سهند[ حبيب حكي...

دانلود رایگان بررسي تجربي پديده آبشستگي موضعي در اطراف پايه هاي مخروطي شكل تحت جريان ماندگار Fulltext
نويسند‌گان:
[ معصومه پوراحمدي ] - دانشجويكارشناسي ارشد سازه هاي دريايي دانشگاه صنعتي سهند[ حبيب حكيم زاده ] - دانشيار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي سهند
خلاصه مقاله:

پيش بيني آبشستگي و روشهاي كاهش آن داراي اهميت فراواني بوده و از موضوعات علمي بسيار مهم محسوب مي شوند دراين تحقيق با هدف كاهش اثرات آبشستگي موضعي از پايه هايي با مقطع متغير در عمق استفاده شده است بدينمنظور از 6 پايه مخروطي شكل با قطرهاي مختلف كه داراي سطح ثابت در معرض جريان هستند استفاده شده و نتايج آن با پايه ي استوانه اي متناظر مقايسه شده است نتايج نشان ميدهد كه پايه هاي مخروطي شكل دركاهش عمق آبشستگي تاثير قابل توجهي دارند.

كلمات كليدي:
بررسي تجربي، مدل فيزيكي، آبشستگي موضعي، پايه هاي مخروطي، جريان ماندگار

پرداخت و دانلود برچسب ها:

بررسي تجربي


مدل فيزيكي


آبشستگي موضعي


پايه هاي مخروطي


جريان ماندگاربررسي


تجربي


پديده


آبشستگي


موضعي


در


اطراف


پايه


هاي


مخروطي


شكل


تحت


جريان


ماندگار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


زیرنویس فارسی فیلم the other side of the door

تغییر اقلیم و اثرات آن (climate change)

دانلود مقاله ايمني خطوط گاز تهران

دانلود تحقیق ايمني برق

جامعه حسابداران رسمي ايران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شبیه سازی ماشین سنکرون با matlab

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان

پروپوزال ارشد رشته اقتصاد سه نمونه پروپوزال ارشد اقتصاد

دانلود مقاله عمران بررسی ارتباط مقاومت سیمان تهران در ملات و بتن