دانلود رایگان


مديريت كيفي رودخانه ها با كاربرد توابع جريمه دو متغيره براي تخليه كنندگان بار آلودگي - دانلود رایگاندانلود رایگان مديريت كيفي رودخانه ها با كاربرد توابع جريمه دو متغيره برايتخليه كنندگان بار آلودگي Fulltext نويسند‌گان: [ سيامك ملك پوراسطلكي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران- محيط زيست،دانشكده مهندسي...

دانلود رایگان مديريت كيفي رودخانه ها با كاربرد توابع جريمه دو متغيره براي تخليه كنندگان بار آلودگي Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيامك ملك پوراسطلكي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران- محيط زيست،دانشكده مهندسي عمران[ رضا كراچيان ] - دانشيار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:

در مسأله مديريت كيفي رودخانهها، معمولاً تصميم گيرندگان و تأثير پذيرندگان متعددي با مطلوبيت هاي متفاوت وجود دارند. يكي از مسائل مهم در بحث مديريت كيفيت آب رودخانه ها، تدوين سياست هايي است كه ذينفعان در آن مورد توافق پايداري داشته باشند. يكي از راه هاي موجود در اين زمينه، مد لسازي فرايند چانه زني بين تخليه كنندگان بار آلودگي و سازمان حفاظت محيط زيست، براي استفاده مناسب از ظرفيت پذيرش بار آلودگي رودخانه است. بازي هاي تكاملي مي توانند يك فرايند طبيعي چان هزني را مدل سازي كنند و استراتژ يهاي تكاملي پايدار را ب هدست دهند. در اين مقاله، با استفاده از تئوري باز يهاي تكاملي، مدلي براي مديريت كيفيت آب سيستم هاي رودخانه اي پيشنهاد شده است. مدل پيشنهادي، با در نظر گرفتن ميزان خودپالايي رودخانه و چگونگي پخش و انتقال آلايند هها، به كمك يك روش بهين هسازي، سياست هاي تصفيه پايدار تخليه كنندگان بار آلودگي را ارائه م يدهد. در اين مقاله، توابع جريمه دو متغيره براي تخطي از استاندارد هاي كيفيت آب پيشنهاد شده اند كه امكان در نظر گرفتن همزمان تخطي غلظت اكسيژن محلولDO) و غلظت اكسيژن مورد نياز بيولوژيكيBOD) را فراهم مي آورند. همچنين، براي ارضاي قيد استاندارد كيفيت آب رودخانه، پارامتر جديدي به نام ضريب افزايشي براي توابع جريمه معرفي شده است. كارايي مدل و تابع جريمه پيشنهادي با استفاده از اطلاعات يك سيستم رودخانه اي با سه تخليه كننده بار آلودگي، ارزيابي شده است. نتايج اين تحقيق، نشا ندهنده كارايي مناسب مدل پيشنهادي در مديريت كيفي رودخانه ها است

كلمات كليدي:
مديريتكيفي رودخانه ها، تئوري بازي هاي تكاملي، استراتژي هاي تكاملي پايدار، توابع جريمه تخطي از استاندارد
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مديريتكيفي رودخانه ها


تئوري بازي هاي تكاملي


استراتژي هاي تكاملي پايدار


توابع جريمه تخطي از استانداردمديريت


كيفي


رودخانه


ها


با


كاربرد


توابع


جريمه


دو


متغيره


براي


تخليه


كنندگان


بار


آلودگي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تحلیل روستاي علیکان

آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسی

بررسي علل و عوامل افت تحصيلي دانش آموزان

هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

برنامه ریزی نیروی انسانی

پروژه کامل رشته عمران دانلود پروژه بارگذاری 4 طبقه اداری مسکونی

مبانی نظری و پیشینه تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز co2

پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی

دانلود مقاله بررسي عملکرد دانه و صفات وابسته در هيبريدهاي جديد ذرت (zea mays l ) با استفاده از روش‌ه

لایه های شیپ فایل شهر گلستان