دانلود رایگان


بهينه سازي چند هدفه ي رفتار لرزه اي ساختمانهاي متكي بر جداسازهاي لغزشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك - دانلود رایگاندانلود رایگان بهينه سازي چند هدفه ي رفتار لرزه اي ساختمانهاي متكي بر جداسازهاي لغزشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك Fulltext نويسند‌گان: [ گلريز ضميري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه، دانشگاه گ...

دانلود رایگان بهينه سازي چند هدفه ي رفتار لرزه اي ساختمانهاي متكي بر جداسازهاي لغزشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك Fulltext
نويسند‌گان:
[ گلريز ضميري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه، دانشگاه گيلان[ نصرت اله فلاح ] - دانشيار گروه مهندسي عمران، دانشگاه گيلان
خلاصه مقاله:

در اين مقاله رفتار ديناميكي يك ساختمان ده طبقه متكي بر جداسازهاي لغزشي مورد مطالعه قرار ميگيرد. سازهي مورد نظر به صورت برشي و با يك درجه آزادي جانبي در هر طبقه مدلسازي ميشود. هدف از اين تحقيق، تعيين مقدار بهينهي پارامترهاي سيستم جداساز پايه با بكارگيري الگوريتم ژنتيك به منظور كاهش همزمان شتاب و جابجايي طبقهي بام ميباشد. به منظور به حداقل رساندن همزمان توابع هدف، روش الگوريتم ژنتيك مرتبسازي غيربرتر نخبهگرا و سريع(NSGA-II استفاده ميشود. مقدار بهينهي پارامترهاي جداساز لغزشي شامل ضريب اصطكاك و جرم پي لغزشي از مطالعهي فوق ارزيابي ميشوند. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه، جداساز لغزشي با مشخصات بهينه به ميزان قابل ملاحظهاي پاسخ سازه را در برابر زلزلههاي مختلف كاهش ميدهد و همچنين روش NSGA-II روشي موثر در ارزيابي مقدار بهينهي پارامترهاي جداساز لغزشي ميباشد.

كلمات كليدي:
ارتعاشات لرزهاي، جداساز لغزشي، بهينهسازي چندهدفه، الگوريتم ژنتيك
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ارتعاشات لرزهاي


جداساز لغزشي


بهينهسازي چندهدفه


الگوريتم ژنتيكبهينه


سازي


چند


هدفه


ي


رفتار


لرزه


اي


ساختمانهاي


متكي


بر


جداسازهاي


لغزشي


با


استفاده


از


الگوريتم


ژنتيك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر اندازه در تیرهاي عمیق ساخته شده با بتن سبک

کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کارآموزی در شرکت خدمات هاستينگ و ميزباني سرور

تحقیق درباره نماز و فلسفه نماز و فلسفه قیام سجود سلام سجده و تشهد در نماز

خارج کردن فایلهای hidden در فلش ویروسی

مبانی نظری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی

دانلود مقاله تحقیقی بازارهای موازی

پروژه کارشناسی رشته مدیریت مدیریت ایمنی سیستم ها

کمک پایان نامه روانشناسی عمومی

گزارش کارآموزی رشته مکانیک نمایندگی ایران خودرو

بررسي تأثير آتشسوزي بر مقاومت پسماند جانبي قاب بتن مسلح مقاومت بالا