دانلود رایگان


شبيه سازي عددي رفتار برشي تير پس تنيده بتني با استفاده از مدل آسيب خميري همسانگرد - دانلود رایگاندانلود رایگان شبيه سازي عددي رفتار برشي تير پس تنيده بتني با استفاده از مدل آسيب خميري همسانگرد Fulltext نويسند‌گان: [ محمدرضا جوانمردي ] - دانشجوي دكتري سازه دانشگاه شيراز[ عليرضا وثوقي ] - عضو هيئت علمي ...

دانلود رایگان شبيه سازي عددي رفتار برشي تير پس تنيده بتني با استفاده از مدل آسيب خميري همسانگرد Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدرضا جوانمردي ] - دانشجوي دكتري سازه دانشگاه شيراز[ عليرضا وثوقي ] - عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
خلاصه مقاله:

امروزه در كشور كاربرد تيرهاي بتن پس تنيده خصوصا در پلسازي رو به افزايش است و اغلب باعث اقتصادي تر شدن طرح و كاهش وزن سازه مي گردد دراين تحقيق رفتار برشي پس تنيده مورد بررسي قرارخواهد گرفت رفتاربرشي سازه هاي پس تنيده پيچيده تر از رفتا رخمشي آنهاست بررسي هاي بسياري چه بصورت تئوري و چه به صورت آزمايشگاهي در اين زمينه صورت گرفته كه البته اكثر اين بررسي ها تاكيد بر ظرفيت برشي مقاطع پس تنيده دارند و كمتر به رفتار برشي آنها توجه گرديده است بررسي رفتار سازه هاي پيش تنيده بتني از اين جهت قابل اهميت است كه مي توان از نتايج آن براي طراحي بهتر اين سازه ها بهره جست. در تحقيق حاضر با استفاده از يك مدل اسيب خميري همسانگرد براي بتن شبيه سازي عددي يك تير بتني پس تنيده با استفاده از روش اجزا محدود انجام شده است.

كلمات كليدي:
تيرپس تنيده، رفتار برشي، مدل آسيب خميري همسانگرد، روش اجزا محدود
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تيرپس تنيده


رفتار برشي


مدل آسيب خميري همسانگرد


روش اجزا محدودشبيه


سازي


عددي


رفتار


برشي


تير


پس


تنيده


بتني


با


استفاده


از


مدل


آسيب


خميري


همسانگرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ابزارها و روشهای اندازه گیری سیگنال ها و اکتساب داده

تحقیق بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها

آموزش نرم افزار اتوکد autocad

گزارش کارآموزی آزمایشگاه معماری کامپیوتر

تحقیق درباره سیستم حسابداری کشور آمریکا

حفر کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

دانلود پاورپوینت عمران عملکرد پی ها در هنگام زلزله

قالب اماده سایت فروشگاهی

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق بیع الکترونیکی در نظام حقوقی