دانلود رایگان


تاثیر فن آوریهاي نوین در خلق محیط هاي شهري - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثير فن آوريهاي نوين در خلق محيط هاي شهري Fulltext نويسند‌گان: [ امير اربابي يزدي ] - كارشناس ارشد معماري ، مشهد[ مهدي رافتي سيدي يزدي ] - كارشناس ارشد معماري ، مشهد خلاصه مقا...

دانلود رایگان تاثير فن آوريهاي نوين در خلق محيط هاي شهري Fulltext
نويسند‌گان:
[ امير اربابي يزدي ] - كارشناس ارشد معماري ، مشهد[ مهدي رافتي سيدي يزدي ] - كارشناس ارشد معماري ، مشهد
خلاصه مقاله:

از آن جا كه مي توان شهر را بصورت نماد كالبدي اوضاع فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر دوره بعنوان معياري جهت ارزيابي تحولات جامعه آن دوران حبيبي؛ 1379:22 ) و فضاي شهري را در قالب فرآيندي اجتماعي مكاني مدني پور؛ص: 1379 ) حيطه اي كالبدي از صحنه كنش فعاليت هاي اجتماعي (توسلي؛ 1376 ) كه بايد به صورت ارگانيسمي زنده با شرايط دوران خويش پيوسته با تغيير مرتبط باشد، تعريف كنيم؛ مي بايستي در هر دوره بنا به مقتضيات و تحولات صورت گرفته، در ساختار فضايي شهر باز تعريف شود تا شهر بصورت عام و فضاي شهريبصورت خاص بتوانند در قالب عنصري متعامل و پويا پاسخگوي الزامات جديد عصر خود باشد؛ تا از اين طريق بتوان فضايي، مطابق نيازهاي انسان همان عصر جايي كه رفتار انسان در و به هنگام استفاده از فضاي شهري به آن معنا مي بخشد مدني پور؛ 1379:130 ) خلق كرد. آگاهي از اين خصوصيات و نقش انكار ناپذير فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در شكل دهي تحولات اخير كه سبب رسوخ آن ها در تار و پود زندگي بشر امروزي شده موجب ظهور و پيدايش گروهي از طراحان شهري در قرن بيست و يكم گرديده كه دلمشغولي هاي حرفه اي خود را علاوه بر فضاهاي حقيقي در ارتباط مستقيم با مفاهيمي همچون چرخه اطلاعات و ارتباطات و فضاهاي مجازي و هماهنگي بين اين دو دسته و انعكاس فرهنگ شبكه اي دوران حاضر بنيان نهاده اند. نگرش اين طراحان نوانديش، كه موجب خلق مفاهيمي نوين از قبيل شهر داده/فراشهر و ديتامنظر( 1) گروهMVRD شهر اطلاعاتي مانوئل كاستلز، شهر مجازي بوير و... در شهرسازي و فراسطوح، فضاي هيبريد، فضاي رسانه اي و .... در تعاريف فضا شده، نه انقلابيست و نه اوتوپيايي (آرمان شهري)، بلكه نگاهي واقع گرايانه بنظر مي رسد كه بعنوان محيط هايي بينامتني مابين محيط صلب مدرنيته و محيط فاني مجاز پاسخي مناسب براي ورود بشر به جهش چهارم يعني عصر مجازي بشمار مي آيد.

كلمات كليدي:
جهش چهارم : مجازي سازي،تكنولوژي هاي اطلاعاتي و رسانه اي، شهر اطلاعاتي ، محيط هاي بينامتني رسانه اي، محيط هاي متعامل
پرداخت و دانلود برچسب ها:

جهش چهارم : مجازي سازي


تكنولوژي هاي اطلاعاتي و رسانه اي


شهر اطلاعاتي


محيط هاي بينامتني رسانه اي


محيط هاي متعاملتاثیر


فن


آوریهاي


نوین


در


خلق


محیط


هاي


شهري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه هیدرولیک بخش4

تحقیق آشنايي با ساختمان و عملكرد نيمه هادي ديود و ترانزيستور

تحقیق آشنايي با ساختمان و عملكرد نيمه هادي ديود و ترانزيستور

بررسی پاسخ لرزه اي سدهاي خاکی داراي فونداسیون با عمق هاي مختلف از لایه ي روانگرا

وکتور قهوه

پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط ابراز وجود تعهد هویت و احساس تنهایی

فایل gis شهر کرج

دانلود تحقیق نقش روابط عمومي در گسترش افكار عمومي

دانلود پرسشنامه بررسی ویژگی های روان سنجی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C