دانلود رایگان


بررسي تأثير الگوي زماني بارش در مدلهاي hec hms و swmm - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تأثير الگوي زماني بارش در مدلهاي HEC-HMS و SWMM Fulltext نويسند‌گان: [ فاطمه فلاح زواره ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ بهاره كمالي ] - دانشجو...

دانلود رایگان بررسي تأثير الگوي زماني بارش در مدل هاي HEC-HMS و SWMM Fulltext
نويسند‌گان:
[ فاطمه فلاح زواره ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ بهاره كمالي ] - دانشجوي دكتري آب دانشگاه صنعتي اميركبير[ مهدي ميرزايي ] -
خلاصه مقاله:

تحليل رواناب سطحي ناشي از بارندگي در حوضههاي آبريز شهري به عنوان يكي از مهمترين منابع آب در چرخه هيدرولوژيكي، در برنامهريزي ومديريت بهينه سيلابهاي بوجود آمده در مناطق شهري حائز اهميت است. در اين ميان مدلهاي هيدرولوژيكي نقش مهمي را در پيشبيني پاسخ حوضه به فرآيند بارش ايفا ميكنند. از طرفي نحوه توزيع زماني بارش در مدلسازي هيدرولوژيكي بر پاسخ حوضه به بارش، ميزان توليد رواناب و شكل هيدروگرافهاي خروجي و بالاخره طراحي سازههاي وابسته به سيلابهاي شهري تأثيرگذار است. لذا ارائه الگوي زماني مناسب براي بارش هاي رياضي متنوعي جهت شبيهسازي فرآيند بارش- رواناب وجود دارند كه در برآورد سيلاب از اهميت برخوردار است. در حال حاضر مدل البته در حوضههاي شهري به دليل ماهيت واكنش سريع آنها به بارش، حساسيت انتخاب الگوي زماني بيشتر خواهد شد. از اين ميان دو مدل HEC-HMSو مدلSWMM به عنوان مدلهاي رخدادپايه در شبيهسازي بارش- رواناب كاربرد وسيعي در مطالعات سيلخيزي و جمعآوري آبهاي سطحي شهري دارند. در اين مقاله ميزان حساسيت دو مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS و مدلSWMM نسبت به توزيعهاي زماني متفاوت بارش با تداومهاي مختلف سنجيده شده است. شبيهسازي بارش- رواناب با استفاده از الگوهاي زماني متفاوت در حوضه آبريز مربوط به كانال هدايت آبهاي سطحي منطقهاي واقع در بخش جنوبي شهر تهران در هر دو مدل مذكور انجام گرفت. مقايسه نتايج بيانگر اين واقعيت است كه در صورت انتخاب پارامترهاي مناسب، ميزان رواناب محاسبه شده توسط دو مدل اختلاف كمي با يكديگر دارند

كلمات كليدي:
مدل HEC-HMS،مدل SWMM، توزيع زماني بارش، مدل رخداد پايه، تداوم بارش،
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مدل HEC


HMS


مدل SWMM


توزيع زماني بارش


مدل رخداد پايه


تداوم بارشبررسي


تأثير


الگوي


زماني


بارش


در


مدلهاي


HEC-HMS


و


SWMM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دختران فراری

دانلود کتاب سه تار از جلال آل احمد

پروژه کارشناسی علل و انگيزه هاي گرايش جوانان به رشته هاي فني و حرفه ای

پروژه علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن

پاورپوینت نقد و بررسی فضای خانه آبشار( اثر فرانک لوید رایت)

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي

پاورپوینت گنبدهاي ژئودزيك

دانلود بهترین اسکریپت ایجاد سایت آگهی و نیازمندی فارسی سئو شده به همراه 8 قالب و آموزش نصب

طرح توجیهی کارآفرینی پرورش گاو 50 راس

تحقیق نهضت جدید در معماری