دانلود رایگان


بررسی آزمایشگاهی اثر انقباض جریان بر حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی سرریز دریچه - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر انقباض جريان بر حفره آبشستگي پائين دست سازه تركيبي سرريز-دريچه Fulltext نويسند‌گان: [ محبوبه شهابي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران-سازههاي هيدروليكي دانشگاه شيراز[...

دانلود رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر انقباض جريان بر حفره آبشستگي پائين دست سازه تركيبي سرريز-دريچه Fulltext
نويسند‌گان:
[ محبوبه شهابي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران-سازههاي هيدروليكي دانشگاه شيراز[ ناصر طالب بيدختي ] - استاد و دانشيار گروه مهندسي عمران دانشگاه شيراز[ اميراحمد دهقاني ] - استاديار گروه مهندسي آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان[ عبدالرسول تلوري ] - استاديار گروه عمران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
خلاصه مقاله:

آبشستگي موضعي درصورتي كه مهار نشود، باعث فرسايش شديد شده و پايداري سازهها را به مخاطره مياندازد. ازجمله سازههايي كه با اين مشكل مواجهاند دريچهها و سرريزها يا تركيب اين دو سازه ميباشند. حال اگر در سرريز يا دريچه انقباض ايجاد شود تغيير قابلتوجهي بر شكل حفره آبشستگي ايجاد ميشود. در اين مقاله به بررسي آزمايشگاهي مشخصات حفره آبشستگي در پاييندست سرريز و دريچه تركيبي با انقباض مقطع پرداخته شده است. نتايج نشان داده است كه با افزايش انقباض جت جريان متمركزتر شده و درنتيجه حداكثر آبشستگي بيشتر خواهد شد. حركت روبه جلو رسوبات با آهنگ ملايمتر و درنتيجه طول رسوبگذاري كمتر خواهد شد.

كلمات كليدي:
جريان تركيبي، سرريز، دريچه، انقباض مقطع، حداكثر عمق آبشستگي.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

جريان تركيبي


سرريز


دريچه


انقباض مقطع


حداكثر عمق آبشستگيبررسی


آزمایشگاهی


اثر


انقباض


جریان


بر


حفره


آبشستگی


پائین


دست


سازه


ترکیبی


سرریز-دریچه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی مجتمع پتروشيمي اراك

تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق ضمانت در تعهدات

ایبوک organizational culture and leadership

چاه آب – فرسايش خاك مبنا – آزمايش فيلتر مانع فرسايش

مدیریت بحران

ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع اثر پارامترهای فرایند جوشکاری روی روکش فلزی

پروپوزال آماده روانشناسی بررسی مهارت مدیریت زمان

دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان