دانلود رایگان


بررسي تاثير سخت كننده ها بر مقاومت فشاري گاست پليت - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تاثير سخت كننده ها بر مقاومت فشاري گاست پليت Fulltext نويسند‌گان: [ حامد همداني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه ، دانشگاه شمال آمل[ سيروس غلامپور ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قا...

دانلود رایگان بررسي تاثير سخت كننده ها بر مقاومت فشاري گاست پليت Fulltext
نويسند‌گان:
[ حامد همداني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه ، دانشگاه شمال آمل[ سيروس غلامپور ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر[ سيدمحمد سيدپور ] - استاديار دانشگاه شمال آمل
خلاصه مقاله:

امروزه قاب هاي بادبندي به دليل پتانسيل مناسبي كه در جذب نيروي جانبي دارند بسيار رايج و متداول مي باشند . در اين قاب ها صفحات اتصالي كه بادبند را به قاب متصل مي كنند (گاست پليت ها ) نقش مهمي در انتقال نيروي جانبي بر عهده دارند. رفتار اين اعضا را مي توان تحت بارگذاري يكنواخت كششي و فشاري بررسي نمود. در اين بين رفتار فشاري به دليل پيچيدگي بيشتر و مودهاي گسيختگي متفاوتي كه دارد كمتر مورد توجه قرار گرفته است . طبق تحقيقات انجام شده مود گسيختگي مطلوب در گاست پليت هاي تحت فشار تسليم آن است. در حاليكه براي گاست پليت هاي بزرگ در اكثر موارد مود گسيختگي غالب كمانش مي باشد كه گسيختگي ترد محسوب مي شود. به همين منظور براي تغيير مود گسيختگي حاكم و جلوگيري از كمانش گاست پليت ها از سخت كننده ها بويژه در لبه هاي آن استفاده مي شود در اين مقاله با استفاده از نرم افزارANSYS به بررسي تاثير ميزان سخت كننده هاي لبه اي و مياني در افزايش مقاومت فشاري گاست پليت ها و مقايسه سخت كننده هاي لبه اي و مياني و ارائه رابطه اي بهينه بين ضخامت گاست پليت و ابعاد سخت كننده ها پرداخته شده است

كلمات كليدي:
گاست پليت ، كمانش ، مود گسيختگي ، سخت كننده ها
پرداخت و دانلود برچسب ها:

گاست پليت


كمانش


مود گسيختگي


سخت كننده هابررسي


تاثير


سخت


كننده


ها


بر


مقاومت


فشاري


گاست


پليت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق دانشگاه شیراز

دانلود مبانی نظری توانمندسازی مدیریت دانش و ساختار سازمانی

دانلود مبانی نظری عملکرد و انگیزش یادگیری

دانلود مبانی نظری توانمندسازی مدیریت دانش و ساختار سازمانی

بررسي و شناخت چگونگي برگزاري جشن هاي آتش در ايران باستان

پاورپوینت معماری دیجیتال

دانش سکسولوژی چیست؟

پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و اخلاق کار

مدیریت تولید مجموعه اول مقالات

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86 %D9%88 %D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A %D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C