دانلود رایگان


ارائه مدلي جهت شناسايي نقاط پرحادثه در جاده هاي بين شهري با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه مدلي جهت شناسايي نقاط پرحادثه در جاده هاي بين شهري با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره Fulltext نويسند‌گان: [ كامران رحيم اف ] - دكتراي برنامه ريزي حمل و نقل، استاديار دانشكده تحصيلا...

دانلود رایگان ارائه مدلي جهت شناسايي نقاط پرحادثه در جاده هاي بين شهري با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره Fulltext
نويسند‌گان:
[ كامران رحيم اف ] - دكتراي برنامه ريزي حمل و نقل، استاديار دانشكده تحصيلات تكميلي، دانش[ مجتبي حاجعلي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد راه و ترابري، دانشكده تحصيلات تكميلي، دانشگاه
خلاصه مقاله:

موضوع ايمني مانند بسياري از مسائل حاكم بر سيستم حمل و نقل، از بسياري پارامترها متأثر مي گردد. در كشور ما بيش ترين توجه در بخش مهندسي متمركز شده و تصور بر اين بوده كه صرفاً با اصلاحات فيزيكي، مي توان از ميزان تصادفات كاست. بحث شناسايي و رفع نقاط پرحادثه در سال هاي اخير مدنظر كارشناسان حمل و نقل كشور قرار گرفته است. اين در حالي است كه معيارهاي مؤثري مانند سابقه حادثه خيزي، شدت وقوع تصادف و شرايط ترافيكي نقاط و غيره، در شاخص حادثه خيزي در نظر گرفته نمي شوند. در اين مقاله ضمن برخوردي علمي و نه صرفاً تجربي ، معيارهاي حادثه خيزي و وزن هر معيار تعيين و در نهايت مدلي جهت شناسايي نقاط پرحادثه طراحي گرديده است. در تعيين معيارهاي حادثه خيزي از مدل هاي آماري نرم افزار SPSS در طراحي مدل، از روش تصميم گيري چندمعياره استفاده شده است. همچنين، در انتها، پرحادثه بودن تعدادي از نقاط محور تهران- سمنان به عنوان مطالعه موردي بررسي گرديده است.

كلمات كليدي:
تصادف، نقاط پرحادثه، روش تصميم گيري چندمعياره
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تصادف


نقاط پرحادثه


روش تصميم گيري چندمعيارهارائه


مدلي


جهت


شناسايي


نقاط


پرحادثه


در


جاده


هاي


بين


شهري


با


استفاده


از


روش


تصميم


گيري


چندمعياره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ملاصدرا

انگيزش تحصیلی

%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 %D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 control principles of micro source inverters used in microgrid

دانلود پروپوزال آماده عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان

پکیج کامل کسب درامد از تلگرام

تحقیق ایران چهار فصل و بکارگیری گیاهان دارویی در فضای سبز شهری

نکات بسیار مهم کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری به صورت خلاصه

مبانی نظری یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

دانلود فایل ورد word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد