دانلود رایگان


يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري - دانلود رایگاندانلود رایگان يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري Fulltext نويسند‌گان: [ عليرضا حبيبي ] - استاديار گروه عمران دانشگاه كردستان[ سيدافشين قوام ] - دانشجوي كارشناسي ار...

دانلود رایگان يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري Fulltext
نويسند‌گان:
[ عليرضا حبيبي ] - استاديار گروه عمران دانشگاه كردستان[ سيدافشين قوام ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه كردستان
خلاصه مقاله:

سازههاي معمولي در برابر انفجارها به شدت آسيب پذير هستند. زيرا بارگذارياي كه تحت آن سازه طراحي و ساخته شده است اغلب كمتر ازنيرويي است كه تحت اثر انفجار به سازه وارد ميشود. بنابراين لازم است كه براي طراحي سازهها در برابر بار ناشي از انفجار، بارگذاري ديگري نيز بر روي سازه اعمال شود. از آنجا كه مدلسازي و تحليل ديناميكي غيرخطي قابهاي چند درجه آزادي تحت بارگذاري انفجاري داراي پيچيدگيهاي خاصي بوده و مستلزم صرف زمان نسبتاً زيادي ميباشد، در اين تحقيق سعي شده است يك روش ساده و در عين حال كارا و موثر جهت تحليل غيرخطي سازه تحت اثر اين نوع بارگذاري ارائه شود. به اين منظور ابتدا روابط و گرافهايي جهت شبيهسازي رفتار غير خطي قابهاي چند درجه آزادي بر اساس نتايج حاصل از روش بار افزون، استخراج ميشود. جهت نشان دادن دقت روش، يك قاب تحت بارگذاري انفجاري مدلسازي شده و نتايج حاصل از روش پيشنهادي، با نتايج حاصل از تحليل ديناميكي غير خطي مقايسه ميشوند. نتايج حاصله نشان ميدهد كه روش پيشنهادي تحقيق علاوه بر ساده بودن، ميتواند پاسخ ديناميكي غير خطي سازه تحت بارگذاري انفجار را با دقت مطلوبي تخمين زند.

كلمات كليدي:
تحليل غير خطي، بارگذاري انفجاري، روش بار افزون، قاب
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تحليل غير خطي


بارگذاري انفجاري


روش بار افزون


قابيك


روش


جديد


جهت


تحليل


غيرخطي


قاب


هاي


چند


درجه


آزادي


تحت


اثر


بارگذاري


انفجاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود روش تدوين استراتژي نانو تكنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الكترواپتيك كشور

بررسی تأثیر زاویه مهارهاي جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازي عددي دوبعدي و سه بعدي

مطالعه پارامتريك مدل شكست ترد كشسان در محيط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ stock

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

حل عددی معادلات دیفرانسیل

مبانی و پیشنه تحقیق اثر تحقیق و توسعه بر صادرات فناوری پیشرفته در کشورهای منتخب

دفترچه سوالات عمومی اولین استخدامی فراگیر (خردادماه 94)

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک

%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7 %D8%A8%D9%87 %D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF %D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF %DA%A9%D8%B3%D8%A8 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1

پروپوزال طراحی خانه موسیقی در شهرک غرب تهران