دانلود رایگان


يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري - دانلود رایگاندانلود رایگان يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري Fulltext نويسند‌گان: [ عليرضا حبيبي ] - استاديار گروه عمران دانشگاه كردستان[ سيدافشين قوام ] - دانشجوي كارشناسي ار...

دانلود رایگان يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري Fulltext
نويسند‌گان:
[ عليرضا حبيبي ] - استاديار گروه عمران دانشگاه كردستان[ سيدافشين قوام ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه كردستان
خلاصه مقاله:

سازههاي معمولي در برابر انفجارها به شدت آسيب پذير هستند. زيرا بارگذارياي كه تحت آن سازه طراحي و ساخته شده است اغلب كمتر ازنيرويي است كه تحت اثر انفجار به سازه وارد ميشود. بنابراين لازم است كه براي طراحي سازهها در برابر بار ناشي از انفجار، بارگذاري ديگري نيز بر روي سازه اعمال شود. از آنجا كه مدلسازي و تحليل ديناميكي غيرخطي قابهاي چند درجه آزادي تحت بارگذاري انفجاري داراي پيچيدگيهاي خاصي بوده و مستلزم صرف زمان نسبتاً زيادي ميباشد، در اين تحقيق سعي شده است يك روش ساده و در عين حال كارا و موثر جهت تحليل غيرخطي سازه تحت اثر اين نوع بارگذاري ارائه شود. به اين منظور ابتدا روابط و گرافهايي جهت شبيهسازي رفتار غير خطي قابهاي چند درجه آزادي بر اساس نتايج حاصل از روش بار افزون، استخراج ميشود. جهت نشان دادن دقت روش، يك قاب تحت بارگذاري انفجاري مدلسازي شده و نتايج حاصل از روش پيشنهادي، با نتايج حاصل از تحليل ديناميكي غير خطي مقايسه ميشوند. نتايج حاصله نشان ميدهد كه روش پيشنهادي تحقيق علاوه بر ساده بودن، ميتواند پاسخ ديناميكي غير خطي سازه تحت بارگذاري انفجار را با دقت مطلوبي تخمين زند.

كلمات كليدي:
تحليل غير خطي، بارگذاري انفجاري، روش بار افزون، قاب
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تحليل غير خطي


بارگذاري انفجاري


روش بار افزون


قابيك


روش


جديد


جهت


تحليل


غيرخطي


قاب


هاي


چند


درجه


آزادي


تحت


اثر


بارگذاري


انفجاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روي مشخصات دینامیکی چلیک هاي کش بستی

تأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روي مشخصات دینامیکی چلیک هاي کش بستی

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA %D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 %D9%88 %D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA %D8%A2%D9%86

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA %D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 %D9%88 %D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA %D8%A2%D9%86

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان انتقال مال غیر

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D9%88 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C

تحقیق بررسی راه های تقویت اعتماد به نفس در میان دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه

دانلود مقاله آسیب شناسی جنگ نرم ایران در فضای سایبر و رسانه ‏ای

پروپوزال ارشد مدیریت جهانگردی در مورد گردشگری مذهبی