دانلود رایگان


اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه Fulltext نويسند‌گان: [ محمدمصطفي جعفري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي[ محمدحسين باقري پور ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرم...

دانلود رایگان اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدمصطفي جعفري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي[ محمدحسين باقري پور ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان
خلاصه مقاله:

ارزيابي پاسخ زمين يكي از مسائل مهم در ژئوتكنيك لرزه اي است تحليل هاي پاسخ زمين جهت پيش بيني حركات سطح زمين و تدوين طيف پاسخ طرح به منظور تعيين تنشها و كرنشهاي ديناميكي براي ارزيابي خطرات ناشي از زمين لرزه به كار مي رود وجود لايه آبرفتي در حد فاصل سنگ بستر و سطح زمين باعث تغيير مشخصه هاي شتاب نگاشت در سطح زمين و حتي اعمال مختلف لايه آبرفتي مي گردد اين پديده ها به علت پاسخ ديناميكي آبرفت ايجاد مي شوند كه اين پاسخ نيز از عوامل مختلفي نظير خصوصيات ديناميكي لايه ها موقعيت لايه ها ، موقعيت سنگ بستر و عمق آبرفت متاثر مي باشد در پژوهش حاضر با استفاده از مدل هيپربوليك اصلاح شده براي خاك ريزدانه منحني هاي نسبت مدول و ميرايي برحسب كرنش برشي استخراج شده اند. اثرهريك از پارامترهاي خاك ريزدانه برمنحني هاي نسبت مدول و ميرايي مطالعه شده و پارامترهايي كه تاثير بيشتر بر منحني هاي مورد نظر داشته باشند شناسايي شده اند.

كلمات كليدي:
پاسخ ساختگاه، عمق بحراني، رفتار غير خطي معادل ، انديس خميري، تخلخل
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پاسخ ساختگاه


عمق بحراني


رفتار غير خطي معادل


انديس خميري


تخلخلاثر


پارامترهاي


خاك


ريز


دانه


بر


پاسخ


ساختگاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی پروسه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی از دیدگاه فنی

پاورپوینت بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی

جزوه مقاومت مصالح 1 دکتر جوهرزاده عمران دانشگاه تهران

دانلود پاورپوینت کشاورزی با عنوان اصول پرورش قارچ های دکمه ای

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک بر اساس مدل آمیخته بازاری

دانلود پاورپوینت آماده ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

پایان نامه ارشد رشته زراعت تاثیر سطوح مختلف كود دامي و تنش خشكي بر عملكرد كمي و كيفي چاي ترش

رفتار مبتنی بر اخلاق فردی و حرفه ای و خدمات پس از فروش

مبانی نظری اتومایسیون اداری و بهبود عملکرد

تجزیه نمونه های معدنی سولفور و تعیین آن به وسیله آنالیزهای شیمیایی