دانلود رایگان


اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه Fulltext نويسند‌گان: [ محمدمصطفي جعفري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي[ محمدحسين باقري پور ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرم...

دانلود رایگان اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدمصطفي جعفري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي[ محمدحسين باقري پور ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان
خلاصه مقاله:

ارزيابي پاسخ زمين يكي از مسائل مهم در ژئوتكنيك لرزه اي است تحليل هاي پاسخ زمين جهت پيش بيني حركات سطح زمين و تدوين طيف پاسخ طرح به منظور تعيين تنشها و كرنشهاي ديناميكي براي ارزيابي خطرات ناشي از زمين لرزه به كار مي رود وجود لايه آبرفتي در حد فاصل سنگ بستر و سطح زمين باعث تغيير مشخصه هاي شتاب نگاشت در سطح زمين و حتي اعمال مختلف لايه آبرفتي مي گردد اين پديده ها به علت پاسخ ديناميكي آبرفت ايجاد مي شوند كه اين پاسخ نيز از عوامل مختلفي نظير خصوصيات ديناميكي لايه ها موقعيت لايه ها ، موقعيت سنگ بستر و عمق آبرفت متاثر مي باشد در پژوهش حاضر با استفاده از مدل هيپربوليك اصلاح شده براي خاك ريزدانه منحني هاي نسبت مدول و ميرايي برحسب كرنش برشي استخراج شده اند. اثرهريك از پارامترهاي خاك ريزدانه برمنحني هاي نسبت مدول و ميرايي مطالعه شده و پارامترهايي كه تاثير بيشتر بر منحني هاي مورد نظر داشته باشند شناسايي شده اند.

كلمات كليدي:
پاسخ ساختگاه، عمق بحراني، رفتار غير خطي معادل ، انديس خميري، تخلخل
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پاسخ ساختگاه


عمق بحراني


رفتار غير خطي معادل


انديس خميري


تخلخلاثر


پارامترهاي


خاك


ريز


دانه


بر


پاسخ


ساختگاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله دیسک های سخت (هارد دیسک) hard disk

مبانی نظری سازمان تجارت جهاني

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9 %D9%87%D8%A7

گرايش به فلسفه هاي اخلاقي با توجه به تفاوت هاي جنسيتي

مهم ترین روشهای انتگرال گیری ( انتگرال خور )

دانلود مقاله بررسی تاثیر راهکارهای سبک سازی در کاهش وزن سازه های فولادی

خلاصه کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر انتشارات دانشگاه پیام نور

برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک

دانلود تحقیق کمک پایان نامه رابطه ی آب و گیاه

آموزش پرورش بلدرچین