دانلود رایگان


ارزيابي عملكرد لرزه اي اتصالات خرجيني نسبت به اتصالات نيمه صلب در ساختمان هاي فولادي - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي و عملكرد لرزه اي اتصالات خرجيني نسبت به اتصالات نيمه صلب در ساختمان هاي فولادي Fulltext نويسند‌گان: [ عليرضا عزالدين ] - عضو انجمن مهندسي عمران و دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آز...

دانلود رایگان ارزيابي عملكرد لرزه اي اتصالات خرجيني نسبت به اتصالات نيمه صلب در ساختمان هاي فولادي Fulltext
نويسند‌گان:
[ عليرضا عزالدين ] - عضو انجمن مهندسي عمران و دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آزاد اسل[ سيدمهدي زهرايي ] - دانشيار ، قطبعلمي مهندسي و مديريتزير ساختها ، دانشكده عمران دانشگاه
خلاصه مقاله:

يكي از متداول ترين روش هاي ارزيابي عملكرد سازه ها تحت زلزله، استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي يا تحليل بارافزون 1 براي تعيين رابطه بار- تغييرمكان يا منحني عملكرد سازه مي باشد. در حقيقت هدف از طراحي لرزه اي براساس عملكرد اين است كه تا سازه طوري طراحي شوند كه عملكردشان قابل پيش بيني باشد. روش كنوني طراحي سازه ها بر مبناي طراحي به روش مقاومت است و شامل تخمين برش پايه در سازه و توزيع آن در ارتفاع و تعيين مقاومت مورد نياز اجزاي سازه اي در برابر اين بارها است. در سه دهه قبل اتصال خرجيني به علت اقتصادي، سهوات كار و سرعت اجراء در كشور رواج وسيع پيدا كرد. گرچه امروز با توجه به رواج انواع اتصالات نظير اتصالات ساده، نيمه صلب و گيردار، اتصال خرجيني به چندان مورد استفاده قرار نمي گيرد، اما در ساختمان هاي فولادي نسبتاً قديمي ايران از اتصال خرجيني استفاده شده كه بايد شناخت دقيق رفتار آن مخصوصاً در هنگام زلزله، بهسازي و تقويت آنها در مقابل زلزله هاي احتمالي مورد بررسي قرار گيرد. در اين پژوهش به بررسي ضريب رفتار اتصالات خرجيني و مقايسه آن نسبت به اتصالات ساده ، نيمه صلب و گيردار در ساختمان هاي فولادي با استفاده از تحليل خطي ,غيرخطي توسط نرم افزارهايSAP 2000و ETABS2000 در دو ساختمان فولادي 5 و 10 طبقه كه نماينده ساختمان هاي كوتاه و ميان مرتبه بوده، پرداخته شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه اتصالات خرجيني با توجه به شكل پذيري دوراني مناسب رفتاري تا حدي شبيه اتصالات نيمه صلبمي باشد. در انتها راههاي كاهشخسارتو مقاوم سازي براي اين نوع اتصالات ارائه شده است.

كلمات كليدي:
اتصالات خرجيني، تحليل استاتيكي غيرخطي، شكل پذيري، ضريبرفتار، اتصالات نيمه صلب.

پرداخت و دانلود برچسب ها:

اتصالات خرجيني


تحليل استاتيكي غيرخطي


شكل پذيري


ضريبرفتار


اتصالات نيمه صلبارزيابي


عملكرد


لرزه


اي


اتصالات


خرجيني


نسبت


به


اتصالات


نيمه


صلب


در


ساختمان


هاي


فولادي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آناتومی کل بدن

استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل دو بعدي محيط هاي متخلخل اشباع

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9 %D9%87%D8%A7

دانلود پروژه رشته روانشناسی ارتباط اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی

دانلود تحقیق جايگاه عبادت و نقش آن در اماكن متبركه استان گلستان

مقاله موافقت نامه هاوانا

مقیاس های حسابداری و مدل های بین المللی قیمت گذاری توجیه همگن سازی حسابداری

مهار امواج جريان فوق بحراني در خم ها با موانع عرضي

آموزش پرورش بلدرچین

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي رابطه دانش سازمانی و کیفیت زندگی کاری