دانلود رایگان


آناليز توزيع فشار ديناميكي وارد بر بدنه سدهاي وزني با استفاده از روش هيبريد - دانلود رایگاندانلود رایگان آناليز توزيع فشار ديناميكي وارد بر بدنه سدهاي وزني با استفاده از روش هيبريد Fulltext نويسند‌گان: [ محمدرضا شكاري مهرآبادي ] - عضو هيات علمي گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد[ ع...

دانلود رایگان آناليز توزيع فشار ديناميكي وارد بر بدنه سدهاي وزني با استفاده از روش هيبريد Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدرضا شكاري مهرآبادي ] - عضو هيات علمي گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد[ عباس بزرگي ] - عضو هيات علمي گروه رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد
خلاصه مقاله:

با توجه به اهميت و نقش سدها در تامين آب مورد نياز شرب، كشاورزي و صنعت لازم است نسبت به طراحي ايمن بخصوص در برابر خطرات ناشي از تحريكات زمين اقدام نمود. نظر به لرزه خيز بودن كشورمان تحليل ديناميكي چنين سازه هايي از اهميت خاصي برخوردار است. پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني به تحريكات هارمونيك زمين از عوامل مختلفي از جمله اندركش سد- مخزن و جذب امواج هيدروديناميكي توسط رسوبات كف مخزن تاثير مي پذيرد. با توجه به غير چرخشي و غير قابل تراكم بودن سيال درون مخزن سد، معادله حاكم بر رفتار ديناميكي سيال، معادله هلمولتز خواهد بود. با پيشرفت روزافزون علوم كامپيوتري و همچنين به علت آنكه راه حل هاي تحليلي محدود به شرايط ساده اي مانند محيط همگن و هندسه ساده است، روشهاي عددي جايگزين روشهاي تحليلي شده اند. يكي از روشهاي عددي كه با توجه به ويژگيهاي آن براي حل عددي معادله هلمولتز حاكم بر رفتار سيال درون مخزن بسيار مؤثر است، روش المانهاي مرزي مي باشد. در اين تحقيق، براي مدلسازي سيال درون مخزن از روش المان هاي مرزي در جهت مدلسازي مرزهاي محيط سيال و براي مدلسازي سازه سد وزني از روش المان هاي محدود استفاده شده است. به منظور لحاظ كردن اثر انعطاف پذيري سازه جهت تحليل اندركنش آب و سازه، نتايح آناليز المان مرزي با المان محدود تركيب مي گردد. روش وسترگارد در محاسبه نيروهاي ديناميكي آب بر سدها در خلال زلزله با نتايج الگوريتم هيبريد المانهاي محدود و المانهاي مرزي مقايسه گرديده است. در راستاي تحليل هاي صورت گرفته، توزيع فشار وارد بر سطوح شيبدار مورد توجه قرار گرفته است. از تحقيق حاضر مي توان به كارايي روش المان هاي مرزي در گسسته سازي قلمرو سيال خصوصا مرز اندركنش و كاهش حجم محاسبات عددي در مقايسه با روش المان محدود در شرايط مشابه اشاره كرد

كلمات كليدي:
اندركنش آب و سازه، المان هاي محدود، المان هاي مرزي، فشار ديناميكي. سدهاي وزني
پرداخت و دانلود برچسب ها:

اندركنش آب و سازه


المان هاي محدود


المان هاي مرزي


فشار ديناميكي


سدهاي وزنيآناليز


توزيع


فشار


ديناميكي


وارد


بر


بدنه


سدهاي


وزني


با


استفاده


از


روش


هيبريد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری مسئولیت اجتماعی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

مقاله

دانلود مقاله تحقیقی آموزش ابتدایی

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه با عنوان حسابداری صنعتی

دانلود تحقیق با عنوان راز حروف مقطعه در قرآن

تحقیق گیاهان مناطق کویری

طرح توجیهی کارآفرینی تولید نان فانتزی

تحقیق رشته حقوق بررسي بزه ارتشاء در حقوق کيفري ايران

طرح توجیهی کارآفرینی تولید نان فانتزی