دانلود رایگان


مقایسه رفتار دیواربرشی فولادي با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند قطري - دانلود رایگان



دانلود رایگان مقایسه رفتار دیواربرشی فولادي با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند قطري

دانلود رایگان مقايسه رفتار ديواربرشي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند قطري Fulltext
نويسند‌گان:
[ عباس حق اللهي ] - استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي[ عليرضا لاسمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
خلاصه مقاله:

در سالهاي اخير در بسياري از كشورها سيستم جديد ديگري به نام ديوار برشي فولادي نازك نيز به عنوان مكمل قاب خمشي در سيستم هاي دو گانه استفاده شده است. استفاده از اين سيستم سازه اي در مقايسه با قابهاي فولادي ممان گير تا حدود 50 % صرفه جويي در مصرف فولاد را در سازه ساختمانها بهمراهداشته است .اين سيستم جديد به دليل سرعت اجرا و صرفه اقتصادي با استقبال خوبي رو به رو شده است ولي در كشور ما به دليل عدم شناخت و آگاهي ونيز عدم توجه كافي در آيين نامه هاي كشور نسبت به ساير كشورها كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سيستم در دو نمونه از شديدترين زلزله هاي رخ داده در دنيا عملكرد بسيار مطلوبي داشته و اين سيستم داراي مزايا و برتري هاي بسيار زيادي نسبت به ساير سيستم هاي مقاوم جانبي ديگر مي باشد. در اين مقاله با استفاده از مدلهاي متعدد ديوارهاي برشي فولادي كه در نرم افزارAbaqus ساخته و تحليل شده ، مقايسه اي بين رفتار لرزه اي سيستم ديوارهاي برشي فولادي و سيستم قابهاي خمشي و مهاربندي انجام شده است.بدين منظور ابتدا با استفاده از دو مدل معتبر آزمايشگاهي،مدلسازي صورت گرفته در نرم افزارAbaqus صحت سنجي شده كه حاكي از برازش بسيار خوب نتايج حاصل از نرم افزار و نتايج به دست آمده از آزمايش است.سپس با استفاده از روش اجزا محدود چهار مدل تحليلي 12،8،5 و 18طبقه در نرم افزارAbaqus ارائه شده و به كمك آنها رفتار غيرخطي تاريخچه زماني تحت بار چرخه اي ارائه گرديده است.

كلمات كليدي:
ديوار برشي فولادي، روش اجزاء محدود، شكل پذيري، منحني هيسترزيس
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ديوار برشي فولادي



روش اجزاء محدود



شكل پذيري



منحني هيسترزيسمقایسه


رفتار


دیواربرشی


فولادي


با


سیستم


دوگانه


قاب


خمشی


و


مهاربند


قطري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی گزارش کارآموزی تعمیر و نگهداری در مخابرات

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه با عنوان حسابداری صنعتی

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان

پروژه کارشناسی ارتباط امكانات رفاهي و افت تحصيلي دانش آموزان

تحقیق رشته اقتصاد جهاد اقتصادی

پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay

مقاله بررسی چند اثر پیتر آیزنمن

دانلود تحقیق با عنوان راز حروف مقطعه در قرآن

نقش علل اتفاقي در ارتكاب جرم

آيين کار اصول مکان‌يابي و طراحي مهد کودک (براي گروه‌هاي سني 3 ماهه تا 5 ساله)