دانلود رایگان


تحلیل الاستواستاتیک صفحات حاوي ترك به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته - دانلود رایگاندانلود رایگان تحليل الاستواستاتيك صفحات حاوي ترك به روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته Fulltext نويسند‌گان: [ اميد مهراد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران، دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، تهران[ حامد ارزاني ] - ا...

دانلود رایگان تحليل الاستواستاتيك صفحات حاوي ترك به روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته Fulltext
نويسند‌گان:
[ اميد مهراد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران، دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، تهران[ حامد ارزاني ] - استاديار، دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، تهران[ محمد مباركي ] - كارشناس ارشد عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران[ سعيد كرمي ] - كارشناس ارشد عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران
خلاصه مقاله:

در اين مقاله روش حداقل مربعات گسسته به عنوان يكي از نويترين روشهاي بدون شبكه جهت تحليل صفحات ترك دار بكارگرفته شده است. گسسته سازي حوزه ي مسئله در اين روش توسط نقاط گرهي با توزيعي دلخواه صورت مي گيرد. اين نوع گسسته سازي بسياري از مشكلاتمدلسازي ترك در روش اجزاء محدود را منتفي م ينمايد. تكنيك انكسار به منظور توليد تابع شكل پيوسته اطراف ترك بكار گرفته شده است. در تكنيك انكسار حوزه ي تاثير حول نوك ترك با حفظ پيوستگي، دچار تغييرشكل مي شود. در نهايت ميزان دقت و كارايي روش ارائه شده با مقايسه نتايج عددي بدست آمده از روش حداقل مربعات گسسته با نتايج تحليلي و روش عددي المان محدود نشان داده مي شود

كلمات كليدي:
ناپيوستگي، روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته، توابع شكل پيوسته، تكنيك انكسار
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ناپيوستگيروش بدون شبكه حداقل مربعات گسستهتوابع شكل پيوستهتكنيك انكسارتحلیل


الاستواستاتیک


صفحات


حاوي


ترك


به


روش


بدون


شبکه


حداقل


مربعات


گسسته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مديريت زباله و پسماندهای شهری

تحقیق دانشگاه شیراز

تحقیق مقايسه ی دانشگاههای ايران و دانشگاههای خارج

دانلود مبانی نظری عملکرد و انگیزش یادگیری

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

پروژه آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان و انجام پروژه با نرم افزار carrier

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی

آموزش جهت یابی از روی اشیاء

اندركنش برشي و خمشي ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك

مبانی نظری و پیشینه تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز co2