دانلود رایگان


مقایسه الگوریتم هاي ژنتیک سیستم مورچگان ورقابت استعماري دربهینه سازي سازههاي خرپایی تحت بارهاي استات - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه الگوریتم هاي ژنتیک،سیستم مورچگان ورقابت استعماري دربهینه سازي سازههاي خرپایی تحت بارهاي استاتیکی

دانلود رایگان مقايسه الگوريتم هاي ژنتيك،سيستم مورچگان ورقابت استعماري دربهينه سازي سازههاي خرپايي تحت بارهاي استاتيكي Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدرضا قاسمي ] - دانشيار دانشگاه سسيستان و بلوچستان زاهدان ايران[ احسان برقي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه گروه مهندسي عمران دانشگاه سيستان و بلوچس[ مسعود رجبي المدشت ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه گروه مهندسي عمران دانشگاه سيستان و بلوچس
خلاصه مقاله:

بهينه سازي سازه ها در مهندسي عمران يعني طراحي سازه ها به صورتي كه هم مسايل فني رعايت شوند و هم كمترين هزينه اجرايي را داشنه باشند .امروزه سازه هاي خرپايي با توجه به كاربردهاي گوناگون آن بيش از پيش اهميت پيدا كرده اند .در حال حاضر با توجه به اهميت سبك سازي درسازه ها و مسايل اجرايي آنها تحقيقات زيادي در مورد انواع مختلف روشهاي بهينه سازي در مورد خرپاها انجام گرفته است . در تحقيق حاضر سهروش الگوريتم هاي ژنتيك ، سيستم مورچگان و الگوريتم رقابت استعماري براي بهينه سازي سازه هاي خرپايي مورد بررسي قرار گرفته است كه هرسه روش مبتني بر پديده هاي طبيعي مي باشند . در اينجا تابع هدف رسيدن به كمترين وزن سازه و قيد هاي طراحي ميزان جابجايي گره ها و حداكثر تنش در اعضاي خرپا مي باشد . در انتها تنايج بدست آمده نشان داد كه الگوريتم رقابت استعماري داراي جوابهاي بهينه تري مي باشد.

كلمات كليدي:
بهينه سازي؛ خرپا؛ الگوريتم هاي ژنتيك؛ سيستم مورچگان؛ رقابتاستعماري
پرداخت و دانلود برچسب ها:

بهينه سازيخرپاالگوريتم هاي ژنتيكسيستم مورچگانرقابتاستعماريمقایسه


الگوریتم


هاي


ژنتیک،سیستم


مورچگان


ورقابت


استعماري


دربهینه


سازي


سازههاي


خرپایی


تحت


بارهاي


استات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تمرکز حواس هنگام مطالعه

اثرنقص هاي هندسی سیستماتیک و خوردگی برکمانش پوسته هاي استوانه اي فلزي زیر اثر بارهاي برشی کلی و محو

دانلود پاورپوینت کشاورزی با عنوان اصول پرورش قارچ های دکمه ای

تمرکز حواس هنگام مطالعه

بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحه ي دیوار

تحلیل سینوپتیکی موج سرمای 8 15 ديماه 1385 در ايران

دانلود مقاله اوراق اجاره

دانلود تحقیق دیفتری – خناق

دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت فردی و عمومی

کتاب رمان آسمان آذر