دانلود رایگان


ارزیابی مقاومت فشاري بتن توسط آزمایش اولتراسونیک به روش برازش تابع نمایی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي مقاومت فشاري بتن توسط آزمايش اولتراسونيك به روش برازش تابع نمايي Fulltext نويسند‌گان: [ محمدعلي هاديان فرد ] - استاديار و عضو هيئت علمي دانشكده عمران، دانشكاه صنعتي شيراز[ سعيد جعفري ...

دانلود رایگان ارزيابي مقاومت فشاري بتن توسط آزمايش اولتراسونيك به روش برازش تابع نمايي Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدعلي هاديان فرد ] - استاديار و عضو هيئت علمي دانشكده عمران، دانشكاه صنعتي شيراز[ سعيد جعفري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله، دانشگاه صنعتي شيراز
خلاصه مقاله:

آزمايش سرعت امواج اولتراسونيك يكي از مهمترين روشهاي غير مخرب در ارزيابي مقاومت فشاري بتن در محل سرويسدهي بشمار مي رود. نتايج اين آزمايش بدون مقايسه با آزمايشهاي دقيقتر نظير مغزهگيري بتن و شكستن نمونهها زير جك بتنشكن معمولا داراي دقت كافي نبوده و نياز بهكاليبراسيون دارد. در اين مقاله بر روي 35 نمونه مكعبي بتن معمولي 7 روزه بطور همزمان آزمايش اولتراسونيك و آزمايش فشاري توسط جك فشارصورت گرفته است و ناتيج دو آزمايش با هم مقايسه وبا پيشنهاد يك تابع نمايي رابطه بين اين دو مشخص گرديده است كه به كمك اين رابطه نمايي ونتايج آزمايش اولتراسونيك ميتوان تخميني از مقاومت بتن ارائه نمود. البته با استفاده از هوش مصنوعي ميتوان روابط دقيقتري ارائه كرد.

كلمات كليدي:
سرعت امواج صوتي، مقاومت فشاري بتن، آزمايش اولتراسونيك
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سرعت امواج صوتيمقاومت فشاري بتنآزمايش اولتراسونيكارزیابی


مقاومت


فشاري


بتن


توسط


آزمایش


اولتراسونیک


به


روش


برازش


تابع


نمایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیستم انتقال نیرو

دانلود روش تدوين استراتژي نانو تكنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الكترواپتيك كشور

شناسايي و مدلسازي دمپر mrبا استفاده از مدلwienerو شبكه عصبيelman

بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

مقايسه عدم قطعيت برآورد دبي طراحي به روشهاي حداكثر سالانه و دبي هاي اوج بالاتر از يك آستانه ي معين

بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي

دفترچه سوالات عمومی اولین استخدامی فراگیر (خردادماه 94)

دانلود کتاب جامع احادیث فقهی پیامبر

بررسي عددي پديده جهش كرنش در رفتار اتصالات نيمه گيردار با ورق انتهايي

تحقیق شواهد چه نوع و چه مقدار