دانلود رایگان


طراحی بهینه پارامترهاي میراگر جرمی تنظیم شده بر اساس معیار خرابی - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی بهینه پارامترهاي میراگر جرمی تنظیم شده بر اساس معیار خرابی

دانلود رایگان طراحي بهينه پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شده بر اساس معيار خرابي Fulltext
نويسند‌گان:
[ محتشم محبي ] - استاديار دانشگاه محقق اردبيلي[ حمزه يزدان آفرين داوراني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله دانشگاه محقق اردبيلي[ حامد شاهرخي ساردو ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله دانشگاه محقق اردبيلي
خلاصه مقاله:

در اين مقاله هدف تعيين پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شده TMD) بر اساس كمينه كردن شاخص خرابي مي باشد. يكي از شاخصهايي كه بر مبناي جابجايي عمل مي كند شاخص رافاييل و ميرRoufaiel & Meyer مي باشد. با توجه به اينكه در تحقيقات قبلي مقادير بهينه پارامترهايTMD براساس كمينه كردن پارامترهايي نظير تغيير مكان جانبي نسبي و...بدست آمده است، در اين مقاله با مدلسازي دو بعدي ساختمانSAC3و قرار دادنTMD در طبقه بام، مقادير بهينه پارامترهاي اين سيستم براي درصد جرمهاي مختلف جهت كمينه كردن شاخص خرابي تعيين مي شود. براساس نتايج بدست آمده مقدار خرابي بستگي به مقادير پارامترهاي اين سيستم دارد و اين سيستم در بعضي موارد باعث افزايش خرابي مي شود.

كلمات كليدي:
كنترل غيرفعال، ميراگر جرمي تنظيم شده، شاخص رافاييل و مير، بهينه سازي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

كنترل غيرفعالميراگر جرمي تنظيم شدهشاخص رافاييل و ميربهينه سازيطراحی


بهینه


پارامترهاي


میراگر


جرمی


تنظیم


شده


بر


اساس


معیار


خرابی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روي مشخصات دینامیکی چلیک هاي کش بستی

تحقیق دیوارهای پیش ساخته خشک

گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی گزارش کارآموزی تعمیر و نگهداری در مخابرات

دانلود تحقیق پژوهشی پی های باسکولی

تحقیق رشته مکانیک چرخ دنده‌ها

آيين کار اصول مکان‌يابي و طراحي مهد کودک (براي گروه‌هاي سني 3 ماهه تا 5 ساله)

فایل word مبانی نظری و ادبیات تحقیق رفتار خرید

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط بازده سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

پروپوزال ارتباط ارزش ادارک شده با وفاداری حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان تماشاگران تراکتور سازی