دانلود رایگان


بررسی تاثیراتصال تیر به ستون در ضریب رفتار قابهاي با سیستم مهاربندي برون محور - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تاثيراتصال تير به ستون در ضريب رفتار قابهاي با سيستم مهاربندي برون محور Fulltext نويسند‌گان: [ رحيمه كريم نژادبائي ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه شمال آمل[ جواد واثقي اميري ] - دانشيار د...

دانلود رایگان بررسي تاثيراتصال تير به ستون در ضريب رفتار قابهاي با سيستم مهاربندي برون محور Fulltext
نويسند‌گان:
[ رحيمه كريم نژادبائي ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه شمال آمل[ جواد واثقي اميري ] - دانشيار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
خلاصه مقاله:

تاكنون تحقيقات مختلفي راجع به تاثير انواع سيستم هاي سازه اي، توزيع بار جانبي، نوع اتصالات تير به ستون و نظاير آن بر ضريب رفتار صورت گرفته است. در اين تحقيق تاثير اتصال تير به ستون، صرف نظر از شكل اجرايي آن و با تكيه بر تغيير در صدگيرداري اتصال تير به ستون، بر رويپارامترهاي لرزه اي قابهاي مهاربندي شده برون محور و با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور قابهايمهاربندي شده برون محور درسه تراز ارتفاعي 5،3 و 8 طبقه، اتصال تير به ستون، 75،50،25 ،0 و 100 درصدگيردار ( در مجموع 15 قاب ) با دو نوع الگوي بارگذاري مثلثي و يكنواخت توسط نرم افزارPerform-3D به صورت استاتيكي غير خطي تحليل شده اند. سپس به وسيله روش يانگ ضريب رفتار، شكل پذيري، ضريب كاهش در اثر شكل پذيري و ضريب اضافه مقاومت مدلها مورد مقايسه و بررسي قرار گرفته است.

كلمات كليدي:
مهار بند برون محور، در صد گيرداري اتصال، ضريب رفتار
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مهار بند برون محوردر صد گيرداري اتصالضريب رفتاربررسی


تاثیراتصال


تیر


به


ستون


در


ضریب


رفتار


قابهاي


با


سیستم


مهاربندي


برون


محور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه اضطراب کتل

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی neopi r – فرم بلند

کیفیت مراقبت از بیماران دیابت نوع ii در ایران (quality of care of diabetes mellitus type ii patients

پرسشنامه اضطراب کتل

تحقیق مقايسه ی دانشگاههای ايران و دانشگاههای خارج

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر

پرسشنامه هویت فردی بردبار

دانلود پروپوزال ارشد حسابداری ارتباط بازده سهام شركت با اجزاي صورت سود و زيان

کارتحقیقی قاعده لاضرر

پاورپوینت مبانی بهره وري و تجزيه وتحليل آن در 220 اسلاید powerpoin ppt