دانلود رایگان


بررسی تنش در اجزاء اتصال تیر فولادي به ستون مربع شکل فلزي پرشده با بتن توسط بولتهاي مهاري - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تنش در اجزاء اتصال تیر فولادي به ستون مربع شکل فلزي پرشده با بتن توسط بولتهاي مهاري

دانلود رایگان بررسي تنش در اجزاء اتصال تير فولادي به ستون مربع شكل فلزي پرشده با بتن توسط بولتهاي مهاري Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدحسين حسيني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر[ سيدشاكر هاشمي ] - استاديار دانشكده مهندسي دانشگاه خليج فارس بوشهر[ محمد وافقي ] - استاديار دانشكده مهندسي دانشگاه خليج فارس بوشهر
خلاصه مقاله:

از جمله مسايل تعيين كننده در مورد ستونهايCFTاتصالات به كار رفته در اين ستونهاست. اتصال ايجاد شده بايد به گونهاي باشد كه فولاد و بتن تواماً در باربري مشاركت كنند. در اين مقاله نحوه انتقال نيرو در اتصال تير فولادي به ستونCFT توسط بولتهاي مهاري و ورق انتهايي و همچنين تنشهاي ايجاد شده در نواحي بحراني چشمه اتصال بررسي شده است. براي بررسي رفتار اتصال به كمك تحليل عددي به روش استاتيكي غيرخطي و نرم افزار اجزاء محدودABAQUS منحنيهاي تنش- جابجايي براي حالتهاي مختلف اتصال ازجمله حذف سخت كنندهها، تغييرجزييات بولتها و اتصال بدون هسته بتني استخراج شده است. نتايج حاصل شده نشان ميدهد، حذف سخت كنندهها و تغيير آرايش بولتها باعث افزايش تنش در بولتها كه نقش اصلي انتقال نيرو را در اين اتصال دارند، ميشود و همچنين باعث كاهش مقاومت اتصال ميگردد

كلمات كليدي:
ستونCFT تحليل غيرخطي ،اجزاء محدود، چشمه اتصال.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ستونCFT تحليل غيرخطياجزاء محدودچشمه اتصالبررسی


تنش


در


اجزاء


اتصال


تیر


فولادي


به


ستون


مربع


شکل


فلزي


پرشده


با


بتن


توسط


بولتهاي


مهاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پمفلت در مورد پنوموتراکس

پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی

سرمایه گذاری و انواع آن

پاورپوینت استاندارد ها در سازه

بررسی تاثیر ابعاد تیر و ستون بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندزانویی

فصل دوم پایان نامه ارشد روانشناسی استرس و اضطراب در کودکان و نوجوانان

پاورپوینت دفاع در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد دام گرایش مولکولی

نکات فصل اول زیست پیش دانشگاهی

نکات فصل اول زیست پیش دانشگاهی

بررسی اثرات منفی و مثبت ناشی از برداشت شن و ماسه رود خانه ها