دانلود رایگان


بررسی تاثیر آرایش آرماتورهاي عرضی بر مقاومت فشاري بتن درسازه هاي بتن مسلح به روش اجزاء محدود - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاثیر آرایش آرماتورهاي عرضی بر مقاومت فشاري بتن درسازه هاي بتن مسلح به روش اجزاء محدود

دانلود رایگان بررسي تاثير آرايش آرماتورهاي عرضي بر مقاومت فشاري بتن درسازه هاي بتن مسلح به روش اجزاء محدود Fulltext
نويسند‌گان:
[ رضا فرخ زاد ] - دانشجوي دكتري عمران – سازه و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين[ محمدمهدي جليلوند ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران
خلاصه مقاله:

تحليل ستون هاي بتني و نحوه عملكرد آن از گذشته مورد توجه متخصصين بوده و همواره در پي كشف رفتار در حالات مختلف و بهبود رفتار آن بوده اند . از نكات قابل توجه در ستون هاي بتني مسلح ، ميزان ايجاد محصورشدگي در ستون ها يا اعضاي فشاري مي باشد به صورتي كه در يكنمونه بتني كاملاً محصور ميزان كرنش نهايي تا چندين برابر ممكن است افزايش يابد . عوامل مختلفي از قبيل نوع ، قطر و فواصل آرماتورگذاريهاي عرضي ( خاموت ها ) ، چيدمان آن ، آرماتورهاي طولي ، مقاومت مشخصه بتن تاثير بسزايي در ايجاد اين خاصيت دارد ، در اين مقاله سعي بر آن است با در نظر گرفتن چيدمان هاي مختلف با شرايط يكسان ( تعداد و قطر آرماتورها به صورت معادل استفاده شده است به طوري كه نسبتآرماتور طولي و عرضي در تمام نمونه هاي تحت آزمايش يكسان مي باشد ) خواص مختلف رفتاري بتن از قبيل نمودار هاي تنش –كرنش ، تركخوردگي بتن ( تحت بار محوري خالص ) با يكديگر مقايسه شوند و در نهايت بهترين حالت چيدمان خاموت ها پيشنهاد گردد ، در اين راستا در ابتدا جواب هاي بدست آمده از تحليل اجزا محدود با نرم افزارANSYS استفاده شده است و با در نظر گرفتن ماهيت پيچيده بتن و مدل سازي بسيار مشكل آن با نرم افزار ها از سه نوع المانlink8 ، solid45 ، solid65 استفاده شده است و جهت مطابقت دادن از نمونه هاي آزمايشگاهي كه در تحقيقات گذشته و در ادبيات فني موجود است ، استفاده شده است

كلمات كليدي:
نمودار تنش –كرنشANSYSمعيار گسيختگي ، 6Solid -مقاومت فشاري
پرداخت و دانلود برچسب ها:

نمودار تنشكرنشANSYSمعيار گسيختگي6Solid


مقاومت فشاريبررسی


تاثیر


آرایش


آرماتورهاي


عرضی


بر


مقاومت


فشاري


بتن


درسازه


هاي


بتن


مسلح


به


روش


اجزاء


محدود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تحقیقی آموزش ابتدایی

تأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روي مشخصات دینامیکی چلیک هاي کش بستی

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود کیفیت خدمات بانکی

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان تفکر نظام مند زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها

پاورپوینت تحلیل روستای افجه

تحقیق آبنما در طراحي پارك و باغهاي ايراني

پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي

مبانی نظری سیاست تقسیم سود

پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط اتوماسیون اداری و رضایت مشتریان

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )