دانلود رایگان


بررسی ستونهاي پلهاي بتن آرمه تحت اثرات لرزهاي نزدیک گسل - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ستونهاي پلهاي بتن آرمه تحت اثرات لرزهاي نزدیک گسل

دانلود رایگان بررسي ستونهاي پلهاي بتن آرمه تحت اثرات لرزهاي نزديك گسل Fulltext
نويسند‌گان:
[ ميترا اسماعيل پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شمال آمل[ مرتضي حسينعلي بيگي ] - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
خلاصه مقاله:

در چند دههي اخير، با وقوع زلزلههاي مخرب كه در نواحي مختلف جهان اتفاق افتاد ، پلها از جمله سازههايي بودند كه صدمات زيادي را متحمل شدند. آماراين خرابيها زماني افزايش پيدا كرد كه زلزلههايي كه تحت عنوان زلزلههاي نزديك گسل معروفند در جهان اتقاق افتاد. آسيبهاي ناشي از اين زلزلهها عمدتا در قسمت ستونها و پايههاي پلها پديدار گرديد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي چندين ستون پل بتن آرمه تحت اين نوع زلزلهها توسط نرمافزارANSYS به بررسي دقيق تر رفتارهاي ديناميكي اين ستونها پرداخته شود. به همين منظور چند ستون با ارتفاعات متفاوت مدلسازي ورفتار ديناميكي اين ستونها مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد تا در نهايت به پاسخ مناسبي در خصوص رفتار اين ستونها ، تحت اين نوع شرايط از بارگذاري دست يافت

كلمات كليدي:
ستون پل،زلزله نزديك گسل ANSYS
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ستون پلزلزله نزديك گسل


ANSYSبررسی


ستونهاي


پلهاي


بتن


آرمه


تحت


اثرات


لرزهاي


نزدیک


گسل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح بهسازی تپه مرادآب کرج طرح کاشت

performance high ternary of properties mechanical zeolite and metakaolin concrete incorporating pozz

بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

دختران فراری

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق ضمانت در تعهدات

دانلود bios dll ps3

لایه های شیپ فایل شهر گلستان

ارائه مقایسه کاشی کاری دوران صفوی و قاجار

عملکرد روش چتري در تونلسازي در زمین هاي سست و ریزشی

گزارشکار آزمایشگاه ریخته گری 1 آزمایش مارپیچ (اسپیرال)