دانلود رایگان


مدلسازي و تحلیل قابهاي بتن مسلح داراي میانقاب تحت بار جانبی درون صفحه به روش اجزاء محدود - دانلود رایگاندانلود رایگان مدلسازي و تحلیل قابهاي بتن مسلح داراي میانقاب تحت بار جانبی درون صفحه به روش اجزاء محدود

دانلود رایگان مدلسازي و تحليل قابهاي بتن مسلح داراي ميانقاب تحت بار جانبي درون صفحه به روش اجزاء محدود Fulltext
نويسند‌گان:
[ مرتضي خزائي پول ] - كارشناس ارشد و عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشه[ فرشاد فياض جهاني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران دانشگاه رازي كرمانشاه[ محمد شريفي پور ] - استاديار و عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه رازي كرمانشاه
خلاصه مقاله:

درسالهاي گذشته مطالعات عددي و آزمايشگاهي برروي رفتار قاب هاي داراي ميانقاب مصالح بنايي انجام شده است. اين مطالعات با تغيير پارامترهاي متعددي ازمشخصات قاب و ميانقاب آجري صورت گرفته است. از آغاز انجام آزمايشهاي مختلف برروي قابهاي مركب، محققين سعي نموده اند، روش هايي براي تحليلاينگونه قابها به دست آورند كه تطابق خوبي با نتايج آزمايشگاهي داشته باشد .ازميان روش هاي مختلف تحليلي مي توان به روش هاي مبتني بر تئوري ارتجاعي روش انرژي، روش تحليل خميري و در نهايت روش تحليل اجزاي محدودFEM) و روش اجزاء گسستهDEM) اشاره نمود .دراين مقاله، به مدلسازي و تحليل قاب بتن مسلح داراي ميانقاب با مصالح بنايي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارABAQUS پرداخته شده است.

كلمات كليدي:
قاب بتن مسلح، ميانقاب، روش اجزاء محدودABAQUS
پرداخت و دانلود برچسب ها:

قاب بتن مسلحميانقابروش اجزاء محدود


ABAQUSمدلسازي


و


تحلیل


قابهاي


بتن


مسلح


داراي


میانقاب


تحت


بار


جانبی


درون


صفحه


به


روش


اجزاء


محدود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق رشته مکانیک سیستم های اندازه گیری

پاورپوینت تاسيسات وتجهیزات استخر شنا

معرفی گیاهان

پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی

آگاهی نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زابل نسبت به خودآزمایی پستان

دانلود سمینار کارشناسی ارشد عمران سازه جداسازی لرزه ای در ساختمانهای دارای روسازه نرم

دانلود مقاله تحقیقی بانکداری خارجي

پروژه كارشناسي ریاضی تابع متغير مختلط 1

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها