دانلود رایگان


بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهاي فولادي با دهانه هاي مهاربندي نا پیوسته در ارتفاع - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهاي فولادي با دهانه هاي مهاربندي نا پیوسته در ارتفاع

دانلود رایگان بررسي ضريب اضافه مقاومت قابهاي فولادي با دهانه هاي مهاربندي نا پيوسته در ارتفاع Fulltext
نويسند‌گان:
[ امين محب خواه ] - استاديار گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي عمران ومعماري، دانشگاه [ شهاب نصراله بيگي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشكده مهندسي عمران ومعماري، دانشگاه
خلاصه مقاله:

در طرحلرزهاي سازهها، محدوديت در محلبازشوها، استفاده از سيستممهاربنديپيوسته در ارتفاع را با مشكل مواجه ميكند. اين مسئله منجر به اخلال در جانمايي مهاربندها بصورت پيوستهومنظم در ارتفاع و تعيين نيروهايطراحي اعضاي مجاور آنها(ستونها) ميگردد. اين تقاضا واز طرفيعدم ارائه ضوابط اين سيستمها در آييننامهها، بررسي اين مسأله را ايجاب مينمايد. از الزامات طرحلرزهاي سيستمهايباربرجانبي، كنترل ستونهايمجاور دهانهمهاربندي براي تركيببار زلزلهتشديديافته ميباشد، كه تابعي از ضريب اضافهمقاومت سازه است. دراينمطالعه، با استفاده از تحليل ديناميكيغيرخطي مقادير ضرايباضافهمقاومت يك قاب سهطبقهفولادي دوبعدي با مهاربندهمگرايناپيوسته در ارتفاع، محاسبه و با مقدار پيشنهادي آييننامه مقايسه ميگردد. نتايج نشان ميدهد ضريب اضافهمقاومت پيشنهادي آييننامه براي كنترل ستونهايساختمانهاي سه طبقه با مهاربندي- همگرا، بويژه در حالت ناپيوسته در ارتفاع محافظهكارانه است كه منجر به طرح غير اقتصادي سازه ميگردد

كلمات كليدي:
سيستم مهاربندي همگرا، ناپيوستگي در ارتفاع، ضريب اضافه مقاومت ، طرح لرزهاي، زلزله تشديد يافته.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سيستم مهاربندي همگراناپيوستگي در ارتفاعضريب اضافه مقاومتطرح لرزهايزلزله تشديد يافتهبررسی


ضریب


اضافه


مقاومت


قابهاي


فولادي


با


دهانه


هاي


مهاربندي


نا


پیوسته


در


ارتفاع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA %D8%B3%D9%86%DA%AF %D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A2%D9%86 %D8%AF%D8%B1 45 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF powerpoin ppt

دانلود پاورپوینت مفهوم ماشین مکانیکی

فایل مبانی نظری عملکرد سازمانی

فایل word مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعهد سازمانی

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نقشه اتوکد شهر مشهد با جزئیات کامل با فرمت dwg

اثرديواره آب بند بر موقعيت خط نشت آزاد و دبي تراوش در سدهاي خاكي با استفاده از روش عددي احجام محدود

تحقیق چیلر و رادیاتور

بررسی شیوع آکنه درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19 14 سال شمال

صادق هدایت و ادبیات جدید فارسی