دانلود رایگان


استفاده از بتن با کارائی بالا جهت افزایش توان ستونهاي توخالی در برابر زلزله و سبک سازي ساختمان - دانلود رایگاندانلود رایگان استفاده از بتن با کارائی بالا جهت افزایش توان ستونهاي توخالی در برابر زلزله و سبک سازي ساختمان

دانلود رایگان استفاده از بتن با كارائي بالا جهت افزايش توان ستونهاي توخاليدر برابر زلزله و سبك سازي ساختمان Fulltext
نويسند‌گان:
[ حسين هاديان كمرودي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه سيستان و بلوچستان[ احسان اسمعيلي ] - كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان
خلاصه مقاله:

در اين مقاله راهكار مناسب براي استفاده از ستونهاي توخالي با بتن داراي كارائي بالا، براي مناطق زلزله خيز ارائه شده است . در ايران، المانهاي سازه اي مورد استفاده در سازه محدود و بيشتر داراي فن آوري بومي و سنتي ميباشد . از اينرو بايد المانهايي كه داراي ساختار بومي و سنتي بوده ولي در ساخت آنها از فن آوري و علم بهروزتري استفاده شده است، مد نظر قرار گيرند . يكي از مسائلي كه در طراحي ظرفيت ساختمانهاي بتني مطرح مي شود، اعطاء ضريب شكل پذيري بسيار كم به ستونهامي باشد . از اينرو محافظت از ستونها يكي از معيارهاي اساسي در طراحي و بهينه سازه ها در مقابل زلزله مي باشد . در روش ارائه شده در اين مقاله كه بر مبناياستفاده از ستونهاي توخالي است، براي اينكه اصل ذكر شده در طراحي ظرفيت، نقض نشود، از بتن با كارايي بالا استفاده شده است . يكي از مهمترين مزاياي اينطرح، كاهش وزن سازه مي باشد .كاهش وزن يكي از راهكارهاي كاهش نيروي زلزله وارد بر سازه است . از ديگر مزاياي استفاده از ستونهاي توخالي، انجام عمليات مقاوم سازي بدون تخريب يا با كمترين تخريب بعد از گذشت عمر سازه مي باشد . براي استفاده علمي و عملي از اين ستو نها در صنعت ساختمان، بايد رفتار آنها بدرستي از طريق معادلات رياضي تبيين گردد . با حل معادلات بدست آمده، منحني هاي اندر كنش براي طراحي اين ستونها ارائه شده است . نتايج نشان مي دهند كه در صورت استفاده از اين ستونها، وزن سازه به نسبت سطح مقطع توخالي به توپر كاه ش و مقاومت ستونها به نسبت سطح مقطع توخالي به توپر افزايش مي يابد.

كلمات كليدي:
بتن با كارايي بالا ، زلزله، ستون دايره اي تو خالي، نمودارهاي تنش اندر كنش
پرداخت و دانلود برچسب ها:

بتن با كارايي بالا


زلزلهستون دايره اي تو خالينمودارهاي تنش اندر كنشاستفاده


از


بتن


با


کارائی


بالا


جهت


افزایش


توان


ستونهاي


توخالی


در


برابر


زلزله


و


سبک


سازي


ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول خبرنویسی

مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

پرسشنامه هویت فردی بردبار

بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحه ي دیوار

كاربرد ميراگر جرمي نيمه فعال در كاهش پاسخ ديناميكي سكوي جكت سيري

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C

رويكردي نوين در بهينه سازي برنامه زمان بندي پروژه هاي خطي – تكراري

پرسشنامه آزمون درس (پیش آزمون و پس آزمون)

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

پایان نامه ارشد رشته زراعت تاثیر سطوح مختلف كود دامي و تنش خشكي بر عملكرد كمي و كيفي چاي ترش