دانلود رایگان


ارزيابي تحليلي اثر اعضاي كمانش ناپذيرbrm در پاسخ لرزه اي برجهاي خنك كننده فلزي به كمك تحليل تاريخچه - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي تحليلي اثر اعضاي كمانش ناپذيرBRM) در پاسخ لرزه اي برجهاي خنك كننده فلزي به كمك تحليل تاريخچه زماني غير خطي

دانلود رایگان ارزيابي تحليلي اثر اعضاي كمانش ناپذيرBRM) در پاسخ لرزه اي برجهاي خنك كننده فلزي به كمك تحليل تاريخچه زماني غير خطي Fulltext
نويسند‌گان:
[ محسن گرامي ] - استاديار،گروه زلزله، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه سمنان[ علي رضائي ] - كارشناس ارشد زلزله، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه سمنان[ نويد سياه چلو ] - دانشجوي دكتراي زلزله، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه سمنان
خلاصه مقاله:

ارزيابي لرزه اي برجهاي خنك كننده فلزي با توجه به وزن و ارتفاع زياد سازه و همچنين نوع كاربري آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق از مهاربند كمانش ناپذيرBRM) به عنوان اعضاي قطري رديف اول برج خنك كننده استفاده شد و اثرات اين المانها در برج تحتزلزله ي السنترو مورد بررسي قرار گرفته است. تسليم شدن اعضاءBRM و جذب انرژي زلزله توسط آن ها، سبب كاهش قابل ملاحظه ي تنش وارد بر اعضاي برج شد به قسمي كه براي ركورد با بيشينه شتاب 0/3g افت در تنش اعضاي برج 24 % براورد گرديده و مانع از تسليم شدن اعضاي برج شده است.

كلمات كليدي:
برجهاي خنك كننده فلزي، زلزله ي السنترو، اعضاي كمانش ناپذير
پرداخت و دانلود برچسب ها:

برجهاي خنك كننده فلزيزلزله ي السنترواعضاي كمانش ناپذيرارزيابي


تحليلي


اثر


اعضاي


كمانش


ناپذيرBRM


در


پاسخ


لرزه


اي


برجهاي


خنك


كننده


فلزي


به


كمك


تحليل


تاريخچه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثرات اعتماد به نفس و ارتقاء بهداشتي رواني

تحقیق مقايسه ی دانشگاههای ايران و دانشگاههای خارج

عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه الهیات

پاورپوینت تحلیل روستاي علیکان

برنامه ریزی نیروی انسانی

پروژه رشته حسابداری حسابداري صنعت برق

مدیریت تولید مجموعه اول مقالات

فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

لایه های شیپ فایل شهر گلستان

مبانی نظری و پیشینه تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز co2