دانلود رایگان


بررسی رفتار سیستم هاي دوگانه قاب – دیوار در ساختمانهاي بلند به روش تحلیل هاي سه بعدي - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي رفتار سيستم هاي دوگانه قاب – ديوار در ساختمانهاي بلند به روش تحليل هاي سه بعدي Fulltext نويسند‌گان: [ يعقوب محمدي ] - استاديار دانشكده فني و مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي[ سيدسينا كورهلي ...

دانلود رایگان بررسي رفتار سيستم هاي دوگانه قاب – ديوار در ساختمانهاي بلند به روش تحليل هاي سه بعدي Fulltext
نويسند‌گان:
[ يعقوب محمدي ] - استاديار دانشكده فني و مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي[ سيدسينا كورهلي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر[ محمد شاهزاده ] - فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامي وا
خلاصه مقاله:

مطالعات انجام شده در گذشته بر روي رفتار سازه هاي قاب ديوار، منجر به ارائه يك روش آناليز دستي، جهت تعيين ميزان تغيير مكان ونيروهاي داخلي لنگر و برش در اين نوع سازه ها گرديده است. اين روش در برگيرنده يك تئوري تقريبي براي قاب ديوارهاي غير چرخشييكنواخت، براساس يك مدل پيوسته از سازه مي باشد. در اين پژوهش با انجام آناليز سه بعدي كامپيوتري و تامين ملزومات استاندارد 2800 ودستور العمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود، بر روي يك ساختمان بلند بتني قاب ديوار 35 طبقه، دقت نتايج حاصل از آناليز تقريبي فوق مورد بررسي و ميزان دقيق تغيير مكان و نيروهاي داخلي آن تعيين شده است. جهت بررسي رفتار واقعي سازه مذكور از تحليل هاي ديناميكي طيفي، تاريخچه زماني خطي و استاتيكي غيرخطيPushover با توزيع بارهاي جانبي مختلف) استفاده شده است.

كلمات كليدي:
ساختمانهاي بلند، سيستم هاي دوگانه قاب ديوار، آناليز تقريبي، تحليل هاي سه بعدي، تغييرمكان جانبي.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ساختمانهاي بلندسيستم هاي دوگانه قاب ديوارآناليز تقريبيتحليل هاي سه بعديتغييرمكان جانبيبررسی


رفتار


سیستم


هاي


دوگانه


قابدیوار


در


ساختمانهاي


بلند


به


روش


تحلیل


هاي


سه


بعدي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها

دانلود پروژه تست جوش به روش ذرات مغناطیسی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمان

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر توسعه منابع انسانی بر رضایت شغلی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%88 %D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پروپوزال رشته مدیریت ورزشی در مورد خلاقیت در دبیران تربیت بدنی

دانلود تحقیق کامل درباره بیمه

گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی در بیمه توسعه

دانلود پاورپوینت عمران عملکرد پی ها در هنگام زلزله

پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازار