دانلود رایگان


بررسي عددي احتمال كاويتاسيون در انواع سرريزهاي پلكاني - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي عددي احتمال كاويتاسيون در انواع سرريزهاي پلكاني

دانلود رایگان بررسي عددي احتمال كاويتاسيون در انواع سرريزهاي پلكاني Fulltext
نويسند‌گان:
[ مهدي كشاورزيان ] - مدرس گروه مكانيك آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد ملاير[ ايمان نادري راد ] - مدرس گروه عمران آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد ملاير[ جعفر شاملو ] - مدرس گروه عمران آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد ملاير
خلاصه مقاله:

هدف از اين تحقيق ارزيابي احتمال وقوع كاويتاسيون در انواع سرريز پلكاني ساده، لبه دار و شيبدار با در نظر گرفتن پارامترهايي مانند تعداد پلهها N ارتفاع پلههاS طول پلهها l دبي در واحد عرض qميزان افزايش ارتفاع پلهها mشيب سرريز حتي تاثير نوع جريان بوسيله روش عددي ميباشد. در اين تحقيق تاثير هر يك از پارامترهاي نام برده شده بر احتمال خطر كاويتاسيون در انواع سرريز پلكاني مورد بررسي قرار گرفته است . در تحقيق حاضر وجود فشارهاي منفي عاملي براي شروع كاويتاسيون در نظر گرفته شده است. براي مدل سازي عددي سرريزهاي پلكاني در تحقيق حاض ر از روش احجام محدود استفاده شده براي مدل سازي سطح آزاد جريان از روشVOFو مدل سازي آشفتگي جريان از مدلk  استاندارد گرديده است. براي تقريب مقادير پارامترهاي مورد نظر از روش قاعده تواني استفاده شده است.

كلمات كليدي:
سرريز پلكاني ساده، لبه دار و شيب دار، جريان ريزشي، جريان پيوسته، جريان تبديلي، كاويتاسيون و روش عددي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سرريز پلكاني سادهلبه دار و شيب دارجريان ريزشيجريان پيوستهجريان تبديليكاويتاسيون و روش عدديبررسي


عددي


احتمال


كاويتاسيون


در


انواع


سرريزهاي


پلكاني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله تاریخ قضاوت در ایران

دانلود تحقیق بررسي راه هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي

پرسشنامه پایان نامه پرسشنامه نشانگان افت روحیه

تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران

دانلود پروژه کارشناسی بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

روشي در تشخيص آسيب ديدگي سازه هاي خرپايي با استفاده از آزمايش هاي استاتيكي و اندازه گيري كرنش ها

پاورپوینت زاها حدید

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری

دانلود مقاله بتن سبک lightweight concrete

پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان