دانلود رایگان


مقایسه تاثیر تثبیت با بنتونیت و لیگنوسولفونات بر کاهش فرسایش پذیري مصالح در سدهاي خاکی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه تاثیر تثبیت با بنتونیت و لیگنوسولفونات، بر کاهش فرسایش پذیري مصالح در سدهاي خاکی

دانلود رایگان مقايسه تاثير تثبيت با بنتونيت و ليگنوسولفونات، بر كاهش فرسايش پذيري مصالح درسدهاي خاكي Fulltext
نويسند‌گان:
[ حميدرضا كوه پيما ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران گرايش خاك و پي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اس[ سيدمحمدمهدي زمرديان ] - دكتراي خاك وپي دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان
خلاصه مقاله:

فرسايش داخلي دومين عامل اصلي تخريب سدهاي خاكي پس از سرريز شدن آب از تاج سد مي باشد. از اينرو مهم است كه مقاومت فرسايشي خاك ها با استفاده از تكنيك هاي موثر و با هزينه هاي مناسب، بهبود داده شود. يكي از كارهاي موثر جهت جلوگيري از فرسايش داخلي درسدهاي خاكي، استفاده از تثبيت كننده ها جهت اصلاح پتانسيل فرسايش خاك ها مي باشد. در اين تحقيق از بنتونيت و يك ماده شيميايي بر پايهليگنين، ليگنوسولفونات جهت اصلاح فرسايش پذيري ماسه رس دار كائولينيتي استفاده شده است. بدين منظور ماسه رس دار كائولينيتي بصورت مجزا و سپس اختلاط با درصدهاي مختلف بنتونيت و ليگنوسولفونات، مورد آزمايش فرسايش در هد هاي مختلف قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهدكه، ليگنوسولفونات در گراديان هاي هيدروليكي بالا عملكرد بهتري نسبت به بنتونيت در كاهش فرسايش پذيري مصالح را دارا مي باشد.

كلمات كليدي:
فرسايش داخلي، سد هاي خاكي، تثبيت كننده ها، بنتونيت، ليگنوسولفونات
پرداخت و دانلود برچسب ها:

فرسايش داخليسد هاي خاكيتثبيت كننده هابنتونيتليگنوسولفوناتمقایسه


تاثیر


تثبیت


با


بنتونیت


و


لیگنوسولفونات،


بر


کاهش


فرسایش


پذیري


مصالح


در


سدهاي


خاکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ارائه در مورد عیوب ربخته گری

پاورپوینت بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی

بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحه ي دیوار

پاورپوینت ارائه در مورد عیوب ربخته گری

پرسشنامه هویت فردی بردبار

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C

پاورپوینت برنامه ریزی و مکانیابی آرامستان ها

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

1 لواط 2 آدم ربائي 3 سرقت 4 چاقوكشي