دانلود رایگان


تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک - دانلود رایگاندانلود رایگان تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک

دانلود رایگان تأثير ميزان كربناتزدائي بر رفع آلاينده فلزسنگين ازكائولينيت كربناتدار در فرايند الكتروسينتيك Fulltext
نويسند‌گان:
[ وحيدرضا اوحدي ] - استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلي سينا[ اميدرضا بهادري نژاد ] - دانشجوي كارشناسيارشد عمران، دانشگاه بوعلي سينا
خلاصه مقاله:

تحقيقات گذشته نشان ميدهد كه راندمان روش الكتروسينتيك در كائولينيت كربناتدار از ميزان مناسبي برخوردار نيست. عليرغم تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفتهاست به موضوع تأثير ميزان كربناتزدائي بر رفع آلاينده فلزسنگين از خاك در فرايند الكتروسينتيك توجه كمتريشدهاست. پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير كربناتزدائي بر رفع آلاينده فلز سنگين از كائولينيت كربناتدار در فرايند الكتروسينتيك انجام شده-است. در اين راستا نمونههاي كائولينيت حاوي 4% كربنات طبيعي، و نمونههاي كربناتزدائي شده مورد آزمايش رفع آلودگي به روش الكتروسينتيك قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه كاهش كربنات دركائولينيت، سبب كاهش در ظرفيت بافرينگ، پايين بردن pH كاهش قابليت نگهداري يونهاي فلزات سنگين و در مجموع افزايش بازده رفع آلودگي ميشود

كلمات كليدي:
الكترواسمزي، الكتروسينتيك، كائولينيت، كربنات، رفع آلودگي.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

الكترواسمزيالكتروسينتيككائولينيتكربنات


رفع آلودگيتأثیر


میزان


کربناتزدائی


بر


رفع


آلاینده


فلزسنگین


از


کائولینیت


کربناتدار


در


فرایند


الکتروسینتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد مطالعه نقض اساسی قراردادها

مطالعه پارامتريك مدل شكست ترد كشسان در محيط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ stock

دانلود تحقیق کامل بررسی خطبه 80 از نهج البلاغه

سیستم انتقال نیرو

پروژه کارشناسی تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

تحقیق نهضت جدید در معماری

دانلود bios dll ps3

تحقیق شواهد چه نوع و چه مقدار

گزارشکار آزمایشگاه ریخته گری 1 آزمایش مارپیچ (اسپیرال)

بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي