دانلود رایگان


بررسی اثر سیمان بر مقاومت فشاري خاك سواحل دریاي خزر - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي اثر سيمان بر مقاومت فشاري خاك سواحل درياي خزر Fulltext نويسند‌گان: [ عيسي شوش پاشا ] - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ رضا عليجاني شيرواني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي...

دانلود رایگان بررسي اثر سيمان بر مقاومت فشاري خاك سواحل درياي خزر Fulltext
نويسند‌گان:
[ عيسي شوش پاشا ] - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ رضا عليجاني شيرواني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
خلاصه مقاله:

اين مطالعه نتايج آزمايشگاهي براي استفاده از سيمان پرتلند آهكي را در اصلاح و تثبيت خاك نشان مي دهد. سيمان به عنوان شاخص تثبيت به صورت 2/5و5و7/5 درصد وزن خشك خاك اضافه مي شود. در اين مقاله ابتدا مشخصات تراكمي خاك تثبيت شده با سيمان را شرح داده و سپس آزمايش هاي آزمايشگاهي براي تعييننرخ خشكي و مقاومت فشاري محصور نشده بر روي نمونه هاي استوانه اي استاندارد براي هر درصد سيمان به طور جداگانه به انجام مي رسد. نتايج نشان مي دهد كه سيمان باعث افزايشγdmaxو كاهشωopt شده، هم چنين نتايج از بهبود قابل توجه در افزايش مقاومت فشاري محصور نشده و مدول الاستيسيته حكايت دارد

كلمات كليدي:
تثبيت خاك، سيمان پرتلند آهكي، مقاومت فشاري محصور نشده
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تثبيت خاكسيمان پرتلند آهكيمقاومت فشاري محصور نشدهبررسی


اثر


سیمان


بر


مقاومت


فشاري


خاك


سواحل


دریاي


خزر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مهارت های ارتباط زناشویی

آلمان و آموزش و پرورش در آن

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط مدیریت هزینه و عملکرد مالی

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان معرفي گياه دارويي و پراكنش آن

معرفی گیاهان

ارائه حل تحليلي براي ارتعاشات آزاد و اجباري تير عمیق کنسولی ترك خورده تحت يك بار متمركز متحرك

بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيری

مبانی نظری سبک های مدیریت تعارض سازمانی

دانلود سمینار کارشناسی ارشد عمران سازه جداسازی لرزه ای در ساختمانهای دارای روسازه نرم

دانلود مقاله تحقیقی تاج محل