دانلود رایگان


بررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربري شمع هاي بتنی مطالعه موردي - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربري شمع هاي بتنی، مطالعه موردي

دانلود رایگان بررسي اثر اسلامپ بتن بر ظرفيت باربري شمع هاي بتني، مطالعه موردي Fulltext
نويسند‌گان:
[ عيسي شوش پاشا ] - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ محمدحسن كاشي پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ رضا صديقي هشتچين ] - كارشناس ارشد عمران گرايش خاك و پي
خلاصه مقاله:

در اين مطالعه تاثير اسلامپ بتن در ظرفيت باربري فشاري شمع هاي بتني مورد ارزيابي قرار ميگيرد. با توجه به عدم قطعيتهاي موجود در پيش بيني ظرفيت باربري شمعها، لازم است ظرفيت باربري آن ها بصورت در جا تعيين گردد. آزمايش بارگذاري شمع عبارت از تعيين رفتار شمع در24 سانتي متر براي بتن در ،20 ،16 ،12 ، برابر بارهاي وارد بر آن و مشخص نمودن منحني بار- نشست مي باشد. بدين منظور 5 اسلامپ شامل 10نظر گرفته شد. براي هر اسلامپ سه نمونه شمع در نظر گرفته شد كه مجموعا 15 نمونه شمع ميگردد. شمع هاي مورد بحث تحت بارگذاري استاتيكي فشاري تا مرحله گسيختگي قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد در نشستهاي اوليه با توجه به افزايش اسلامپ درنمونه ها هر قدر ميزان اسلامپ نمونههاي شمعهاي بتني افزايش داده شد يعني از اسلامپ 10 به اسلامپ 24 نزديك گرديد افزايش در ميزان ظرفيت باربري را در پي داشت، اينروند در نشستهاي نزديك به مرز گسيختگي نيز ادامه داشت، اما افزايش ظرفيت باربري در اين مرحله با روند كمتري نسبت به نشستهاي اوليه بوجود آمد.

كلمات كليدي:
شمع، ظرفيت باربري فشاري، اسلامپ بتن، آزمايش بارگذاري شمع، گسيختگي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

شمعظرفيت باربري فشارياسلامپ بتنآزمايش بارگذاري شمعگسيختگيبررسی


اثر


اسلامپ


بتن


بر


ظرفیت


باربري


شمع


هاي


بتنی،


مطالعه


موردي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق کارت dvb

مقايسه عددي جدار هاي ميخ كوبي شده يكنواخت و غير يكنواخت

جمع بندی فیزیک

دانلود مبانی نظری تاثیر نام برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان

بررسي رفتار ويسکوالاستيک دانه پسته دهان بسته تحت بارگذاري شبه استاتيکي

قانون اساسي مشروطه ايران

پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما

مقاله اصول و مباني مدل تعالی سازماني efqm

جنگ نرم ونقش زنان درجنگ نرم همراه بافیلم کوتاه(دریکفایلpptx)

دانلود تحقیق درباره توابع در زبان c