دانلود رایگان


مقایسه نشست و ظرفیت باربري پیهاي حلقوي بتنی و حلقوي سنگریزهاي براي مخازن نفت و گاز - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه نشست و ظرفیت باربري پیهاي حلقوي بتنی و حلقوي سنگریزهاي براي مخازن نفت و گاز

دانلود رایگان مقايسه نشست و ظرفيت باربري پيهاي حلقوي بتني و حلقوي سنگريزهاي براي مخازن نفت و گاز Fulltext
نويسنده:
[ محمدحسين زارع ] - كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي، دانشكده آب و محيط زيست، دانشگاه صنعت آب و
خلاصه مقاله:

با توجه به كاربرد زياد پيهاي رينگي در زمينههاي مختلف از قبيل پي مخازن ذخيره نفت و گاز، سازههاي ذخيره آب، سيلوها و برجهاي ارتباطي ومخابراتي، موضوع نشست و ظرفيت باربري اين نوع پيهاي سطحي از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. در اين مقاله به بررسي نشست و ظرفيت باربريپيهاي خاكي با ديواره حلقوي بتني و ديواره حلقوي سنگريزهاي براي مخازن ذخيره گاز پرداخته شده است. در تحليل ظرفيت باربري و ميزان نشستپيهاي خاكي با ديواره حلقوي، متغيرهاي زيادي از قبيل زبري كف پي، نسبت شعاع داخلي و بيروني پي، مصالح، و بارهاي وارد نقش بسزايي دارندكه در اين مقاله مورد بررسي و تحقيق واقع شدهاند. به منظور انجام تحليل از نرمافزار المان محدودABAQUS استفاده شده است و نتايج اين دو نوع پي با يكديگر مقايسه شده است. در اين تحقيق هر دو نوع پي تحت شرايط يكسان بارگذاري مخازن مورد آناليز قرار گرفتهاند

كلمات كليدي:
نشست، ظرفيت باربري، پي خاكي با ديواره حلقوي، نرم افزار آباكوس
پرداخت و دانلود برچسب ها:

نشستظرفيت باربريپي خاكي با ديواره حلقوينرم افزار آباكوسمقایسه


نشست


و


ظرفیت


باربري


پیهاي


حلقوي


بتنی


و


حلقوي


سنگریزهاي


براي


مخازن


نفت


و


گاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

نمونه سوالات برای آزمون استخدامی

انگیزش و نظریه های آن

معرفي رشته و شغل پرستاري

دانلود تحقیق آماده با عنوان بررسی شناخت و اثبات خدا

دانلود پرسشنامه بررسی ویژگی های روان سنجی

پروپوزال آماده ارشد حسابداری استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

جانشین پروری

تحقیق بررسی راه های تقویت اعتماد به نفس در میان دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه