دانلود رایگان


چاه آب – فرسايش خاك مبنا – آزمايش فيلتر مانع فرسايش - دانلود رایگاندانلود رایگان چاه آب – فرسايش - خاك مبنا – آزمايش فيلتر مانع فرسايش

دانلود رایگان تعيين دانه بندي مناسب براي فيلتراسيون جداره چاههاي آب بر مبناي آزمايشهاي فيلتر مانع فرسايش Fulltext
نويسند‌گان:
[ حامد بابازاده هرزند ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي ، دانشگاه اروميه[ هادي بهادري ] - استاديار ، دكتراي خاك و پي ، دانشگاه اروميه
خلاصه مقاله:

چاهها از مهمترين شريانهاي حياتي بشري ميباشند كه يكي از اصليترين مشكلات ، انسداد آنها در اثر نفوذ خاكهاي ريزدانه درون چاه است.تعيين دانه بندي مناسب براي فيلتراسيون پيرامون چاه بر احتمال انسداد آن تاثيرگذار است[ 1]. لذا در اين مقاله سعي شده تاثير دانهبندي فيلتراسيونپيرامون جداره چاه بر انسداد آن تحت اثر بارهاي استاتيكي (فشار هيدرواستاتيكي آبهاي زيرزميني) بررسي شود. بدين منظور تعدادي آزمايش با استفاده از دستگاهNEFانجام شده است. مدلهاي فيزيكي ابزاربندي شده در خاك ماسه اي صورت گرفته است. دستگاهNEF مورد نظر آماده شده ، لايه هاي خاكي در آن مدل گرديد و مدل مورد نظر تحت فشار استاتيكي معادل 3 بار ( 300 كيلو پاسكال) قرار گرفت. نتايج حاصل از اين آزمايشها بررسي و دانه بندي مناسب فيلتر با توجه به مصالح مورد نظر تعيين گرديد.

كلمات كليدي:
چاه آب – فرسايش - خاك مبنا – آزمايش فيلتر مانع فرسايش
پرداخت و دانلود برچسب ها:

چاه آبفرسايشخاك مبناآزمايش فيلتر مانع فرسايشچاه


آبفرسايش


-


خاك


مبناآزمايش


فيلتر


مانع


فرسايش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه پست های گازی gis

نظريات فلسفي ارسطو

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مهم ترین روشهای انتگرال گیری ( انتگرال خور )

گزارش کارآموزی رشته برق آشنایی با تاسیسات الکتریکی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری طلاق

بررسي ارتعاش آزاد سه بعدي ورق هاي دايروي و حلقوي ساخته شده از مواد خواص متغير واقع بر بستر الاستيك د

پروژه کارشناسی تاثیر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی

تحقیق با موضوع میزان گرایش جوانان پسر 20 تا 23 سال به ارزش های دینی

مقایسه پاسخ هاي غیرخطی قاب خمش یبتن آرمه جداسازي شده و پاي ثابت تحت زلزله هاي حوزه دور و نزدیک گسل