دانلود رایگان


ارائه مدلی جدید براي تراوش و فشار آب منفذي در تونل هاي تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظرگرفتن ک - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه مدلی جدید براي تراوش و فشار آب منفذي در تونل هاي تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظرگرفتن کوپل هیدرومکانیکی توده سنگ

دانلود رایگان ارائه مدلي جديد براي تراوش و فشار آب منفذي در تونل هاي تحت فشارزير سطح آب زيرزميني با در نظرگرفتن كوپل هيدرومكانيكي توده سنگ Fulltext
نويسند‌گان:
[ احمد فهيمي فر ] - استاد، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير[ حامد قدمي ] - كارشناس ارشد ژئوتكنيك، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تفرش[ مسعود احمدوند ] - كارشناس ارشد ژئوتكنيك، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تفرش[ آروين عبدالمالكي ] - كارشناس ارشد ژئوتكنيك، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تفرش
خلاصه مقاله:

در اين مقاله به منظور محاسبه تراوش در تونلهاي تحت فشار زير سطح آب زيرزميني يك مدل تحليلي با فرض تقارن محوري و كرنش صفحه اي ارائه مي شود. در اين مدل نيروي حجمي تراوش در توده سنگ و تغييرات نفوذپذيري توده سنگ به دليل وجود كوپل هيدرومكانيكي لحاظ شدهاست. در اين مدل الگوي تراوش مينگ و همكاران( 2010 ) براي مدل سازي تراوش در تونل هاي تحت فشار توسعه داده شده است.در مدل ارائه شده سير اجراي تونل هاي تحت فشار لحاظ شده است. دراين مدل رفتار الاستوپلاستيك توده سنگ با نرم شوندگي كرنش از نقطه پيك بر مبناي مدل براون و بري در نظرگرفته شده است. بر مبتاي مدل ارائه شده، يك برنامه كامپيومتري(كدMatlab براي تحليل تراوش و فشار آب منفذي نوشته شده است.

كلمات كليدي:
تونل هاي تحت فشار، تراوش، فشار آب منفذي، كوپل هيدرومكانيكي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تونل هاي تحت فشارتراوشفشار آب منفذيكوپل هيدرومكانيكيارائه


مدلی


جدید


براي


تراوش


و


فشار


آب


منفذي


در


تونل


هاي


تحت


فشار


زیر


سطح


آب


زیرزمینی


با


در


نظرگرفتن


ک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمون سلامت عمومی ghq

پاورپوینت خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا ساخته شده از ونیر (روکش)های اصلاح نشده و اصلاح شده حرارتی

بررسی تاثیر میراگر در کاهش ضربه دو ساختمان ناشی از زلزله

اثرات اعتماد به نفس و ارتقاء بهداشتي رواني

پاورپوینت خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا ساخته شده از ونیر (روکش)های اصلاح نشده و اصلاح شده حرارتی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط سبک های شناختی اهمال کاری تحصیلی و تأخیر رضایتمندی

دانلود تحقیق آماده با عنوان بررسی فلسفه حج

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان

پروژه کامل رشته عمران دانلود پروژه بارگذاری 4 طبقه اداری مسکونی