دانلود رایگان


بررسی تأثیر فواصل میخ ها بر رفتار ترانشه مسلح شده به روش میخ کوبی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تأثير فواصل ميخ ها بر رفتار ترانشه مسلح شده به روش ميخ كوبي Fulltext نويسند‌گان: [ حميدرضا اشرفي ] - استاديار، دانشگاه رازي كرمانشاه، گروه مهندسي عمران[ محمد بشارت ] - دانشجوي كارشناسي ...

دانلود رایگان بررسي تأثير فواصل ميخ ها بر رفتار ترانشه مسلح شده به روش ميخ كوبي Fulltext
نويسند‌گان:
[ حميدرضا اشرفي ] - استاديار، دانشگاه رازي كرمانشاه، گروه مهندسي عمران[ محمد بشارت ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيق
خلاصه مقاله:

يكي از روش هاي مرسوم در مهار گود يعني مقابله با ريزش خاك اطراف گود روش نيلينگ يا ميخ كوبي مي باشد كه امروزه كاربرد گسترده اي پيدا كرده است. در اين پژوهش تأثير فواصل ميخ ها بر افزايش ضريب اطمينان پايداري شيب مورد بررسي قرار گرفته است، بدين منظور ابتدا مدلعددي با كمك روش ترسيمي- تعادل حدي و با استفاده از نرم افزارGeoStudio مدلسازي شده و تحليل هاي لازم در اين خصوص صورتگرفته است، نتايج بدست آمده از تحليل هاي عددي در اين تحقيق با نتايج پژوهشW.B. Wei, Y.M. Cheng كه با استفاده از برنامهFLAC انجام شده، مقايسه شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، كاهش فاصله مابين ميخ ها تأثير بسزايي در ضريب اطمينان پايداري ترانشه دارد، بطوريكه در فاصله 0/75متري مابين ميخ ها بيشترين ضريب اطمينان را خواهيم داشت.

كلمات كليدي:
ميخ كوبي خاك، پايداري ترانشه، مدلسازي عددي، تعادل حدي، ضريب اطمينان
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ميخ كوبي خاكپايداري ترانشهمدلسازي عدديتعادل حديضريب اطمينانبررسی


تأثیر


فواصل


میخ


ها


بر


رفتار


ترانشه


مسلح


شده


به


روش


میخ


کوبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه مقاومت مصالح 2 دکتر اصغری دانشگاه صنعتی شریف

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط عملکرد شغلی کارکنان و تعهد مدیران

مديريت خستگي و استرس درمحيط كار

دانلود گزارشکار شركت هپكو اراك

فایل پاورپوینت بسیار عالی برای آشنایی با متراکم کردن خاک

دانلود تحقیق آماده در مورد رمز موفقیت در ازدواج

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد

مبانی نظری یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تحقیق آجر

دانلود سمینار سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده