دانلود رایگان


تأثیر انواع سیستم لایه بندي بر روي رفتار شمع مایل تحت بارهاي جانبی - دانلود رایگاندانلود رایگان تأثير انواع سيستم لايه بندي بر روي رفتار شمع مايل تحت بارهاي جانبي Fulltext نويسند‌گان: [ نيما فرشباف اعظمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك وپي دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات آذربايج[ توحيد اخ...

دانلود رایگان تأثير انواع سيستم لايه بندي بر روي رفتار شمع مايل تحت بارهاي جانبي Fulltext
نويسند‌گان:
[ نيما فرشباف اعظمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك وپي دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات آذربايج[ توحيد اخلاقي ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه تبريز[ هوشنگ كاتبي ] - كارشناس ارشد خاك وپي[ الياس بهمقام ] - كارشناس ارشد خاك وپي
خلاصه مقاله:

در سالهاي اخير با گسترش روشهاي عددي و همچنين پيدايش كامپيوترهاي با قدرت پردازش بالا، مدلسازي عددي بسيار مورد توجه قرار گرفته است.البته در اين مورد بايد توجه داشت كه از نتايج تحليل هاي عددي به تنهايي نمي توان جهت طراحي استفاده نمود كه علت آن گستردگيمجهولات موجود در تحليل عددي محيط هاي الاستوپلاستيك ميباشد. در اين تحقيق نيز از روش عددي براي تحليل محيط خاك و شمع استفاده گرديده است. نرم افزار مورد استفاده جهت تحليل و نيل به اهداف تحقيق، نرم افزارABAQUS ميباشد كه با استفاده از روش المان محدود و در نظر گرفت مدل الاستوپلاستيك موهر- كولمب براي محيط خاك، تنش ها، كرنش ها و تغيير شكل هاي محيط را محاسبه مي كند.هدف از انجام اينپروژه بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي شمع هاي مايل تحت اثر بارهاي جانبي ميباشد. در اين راستا مطالعات پارامتريك با تغيير عوامل موثرانجام شده و سپس تاثير پارامتريك مختلف نظير جنس خاك، زاويه ميل، طول و قطر شمع و نيز سربار قائم در ميزان جابجايي جانبي و لنگرهاي خمشي مورد بررسي قرار مي گيرد.سه نوع مدل شمع در داخل توده خاك متشكل از دو لايه ماسه با تراكم نسبي متفاوت نسبت به هم تحت نيروهاي استاتيكي جانبي كه به صورت افقي به شمع مايل با زاويه ميل متفاوت نسبت به قائم ايجاد وتحليل خواهد شد

كلمات كليدي:
مدلسازي ، الاستوپلاستيك ، تنش، شمع ، اصطكاك داخلي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مدلسازيالاستوپلاستيكتنش


شمعاصطكاك داخليتأثیر


انواع


سیستم


لایه


بندي


بر


روي


رفتار


شمع


مایل


تحت


بارهاي


جانبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سمینار کلاسی خصوصيات بافتي رئولوژيكي و ریزساختاری پنير تقلیدی حاوي اينولين

دانلود پاورپوینت آماده رشته مکانیک آموزش جیگ و فیکسچر مبتنی بر تلرانسهای هندسی

غایت سیر و سلوک از دیدگاه ابن عربی

ارزيابي رفتار تغيير حجم و تراكم پذيري خاكهاي ماسه اي سيماني شده

امکان سنجی استفاده از سیمان ژئوپلیمر پایه لیتیم

پروژه درمورد آب بندی و وسایل آب بندی(کاسه نمدها اورینگ ها پکینگ ها گردگیرها)

پروژه درمورد آب بندی و وسایل آب بندی(کاسه نمدها اورینگ ها پکینگ ها گردگیرها)

پروژه درمورد آب بندی و وسایل آب بندی(کاسه نمدها اورینگ ها پکینگ ها گردگیرها)

مقیاس های حسابداری و مدل های بین المللی قیمت گذاری توجیه همگن سازی حسابداری

مقايسه روش هاي نوين مقاوم سازي تيرهاي بتني (ميلگردهاي frpبه روش nsm) با روشهاي قديمي