دانلود رایگان


بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحه ي دیوار - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي عددي عملكرد ديوار حايل وزني تحت اثر بار هارمونيك عمود بر صفحهي ديوار Fulltext نويسند‌گان: [ نويد سلطاني ] - كارشناس ارشد مكانيك خاك و پي، پژوهشگر سازمان نظام مهندسي ساختمان است[ رضا پور...

دانلود رایگان بررسي عددي عملكرد ديوار حايل وزني تحت اثر بار هارمونيك عمود بر صفحهي ديوار Fulltext
نويسند‌گان:
[ نويد سلطاني ] - كارشناس ارشد مكانيك خاك و پي، پژوهشگر سازمان نظام مهندسي ساختمان است[ رضا پورحسيني ] - استاديار دانشكده عمران دانشگاه يزد[ نعمت سلطاني ] - كارشناس ارشد عمران از دانشگاه صنعتي اميركبير
خلاصه مقاله:

با وجود فقدان روشهاي محاسباتي جامع و كافي براي طراحي ديوارهاي حايل با مصالح بنايي، اين نوع ديوار حايل به دلايل متعدد به فراواني اجرا ميشود. بنابراين نياز به مطالعه جامع در مورد اين گونه ديوارها و همچنين طراحي واقعبينانه آنها به طور خاص احساس ميشود. در اين پژوهش با استفاده از نرمافزار ژئوتكنيكيPLAXIS با اعمال شرايط واقعي، مطالعه پارامتريك انجام گرفته و عملكرد خاك و توزيع تنش در نقاط مختلف پشت ديوار مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با استفاده از نمودارهاي جابجايي و تنش افقي وارد بر ديوار در طول زمان بارگذاري و نيز با اعمال فركانسهاي مختلف رفتار لرزهاي ديوار در اثر اعمال بار هارمونيك عمود بر صفحهي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج به دست آمده به صورتي كاربردي ارائه گرديده است

كلمات كليدي:
ديوار حايل، نرم افزارPLAXIS رفتار لرزه اي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ديوار حايلنرم افزارPLAXIS رفتار لرزه ايبررسی


عددي


عملکرد


دیوار


حایل


وزنی


تحت


اثر


بار


هارمونیک


عمود


بر


صفحه


ي


دیوار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

ارزیابی ضخامت لایه هاي خاك با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

دانلود گزارش كارآموزي شرح پروسس واحد وينيل استات

سیستم انتقال نیرو

شناسايي و مدلسازي دمپر mrبا استفاده از مدلwienerو شبكه عصبيelman

پروپوزال طراحی خانه موسیقی در شهرک غرب تهران

پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط هوش هیجانی عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان

عملکرد روش چتري در تونلسازي در زمین هاي سست و ریزشی

پاورپوینت گنبدهاي ژئودزيك

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک