دانلود رایگان


بهينه سازي ميرايي و سرعت موج فشاري در تحليل خطي پاسخ قائم زمين در دامنه زمان - دانلود رایگاندانلود رایگان بهينه سازي ميرايي و سرعت موج فشاري در تحليل خطي پاسخ قائم زمين در دامنه زمان

دانلود رایگان بهينه سازي ميرايي و سرعت موج فشاري در تحليل خطي پاسخ قائم زمين در دامنه زمان Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدصادق بهرسي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر[ امين كشاورز ] - استاديار مهندسي عمران-دانشگاه خليج فارس-بوشهر
خلاصه مقاله:

تحليل پاسخ زمين يكي از مسائل اساسي در مهندسي ژئوتكنيك لرزه اي است. در اغلب مواقع، از پاسخ قائم زمين صرفنظر مي شود. ولي با توجه به زلزلههاي اخير و نتايج شتاب نگاشتهاي قائم ثبت شده از آنها اهميت پاسخ قائم سايت دو چندان مي نمايد. در اين مقاله از مدل جرم متمركز براي تحليل پاسخ قائم زمين در حالت خطي در دامنه زمان استفاده شده است. از مشخصات سايتTurkey Flat براي انجام تحلي لها استفاده گرديد. پارامترهاي سرعت موج فشاري و ميرايي خاك به عنوان پارامترهاي بهين هسازي انتخاب گرديدند. براي بهينه سازي از تابع بهينه سازي patternsearch در MATLAB استفاده گرديد. نتايج تحليل هاي نشان مي دهند كه پاسخ هاي محاسبه شده به پاسخ هاي واقعي انداز هگيري شده بسيار نزديك هستند.

كلمات كليدي:
پاسخ قائم زمين، تحليل خطي، دامنه زمان
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پاسخ قائم زمينتحليل خطيدامنه زمانبهينه


سازي


ميرايي


و


سرعت


موج


فشاري


در


تحليل


خطي


پاسخ


قائم


زمين


در


دامنه


زمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي علل و عوامل افت تحصيلي دانش آموزان

بررسی جنس سنگدانه و نحوه عمل آوری در مقاومت فشاری بتن پرمقاومت

گزارش کارآموزی رشته برق plc

پاورپوینت تحلیل روستاي علیکان

بررسی تاثیر میراگر در کاهش ضربه دو ساختمان ناشی از زلزله

پرسشنامه هویت فردی بردبار

پاورپوینت معماری دیجیتال

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط عملکرد تجاری و بازار‌گرائی

دانلود تحقیق آماده با عنوان بررسی فلسفه حج

پروژه آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان و انجام پروژه با نرم افزار carrier