دانلود رایگان


بررسی عددي و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاري مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عددي و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاري مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک

دانلود رایگان بررسي عددي و آزمايشگاهي ظرفيت بالارانش مهاري مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسينتتيك Fulltext
نويسند‌گان:
[ مسعود مكارچيان ] - استاديار دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي عمران - همد[ احسان بدخشان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي سينا – دانشكده مهندسي – گروه م[ مهدي قيطاسي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي سينا – دانشكده مهندسي – گروه م
خلاصه مقاله:

در مهندسي عمران سازههاي زيادي وجود دارند كه پي آنها با نيروي بزرگ بالارانش مواجه است، كه به منظور تامين مقاومت كافي براي مقابله با اين نيروهاي كششي كه ناشي از باد يا زلزله ميتوانند باشند استفاده از مهاريها مطرح شده است. در اين مقاله به بررسي عددي و آزمايشگاهيعوامل موثر بر ظرفيت بالارانش مهاريهاي مسلح شده با ژئوسينتتيكپرداخته ميشود كه اثر هر يك از پارامترهاي نسبت عمق، دانسيته نسبي وتعداد لايههاي مسلح كننده بر روي ظرفيت بالارانش مهاريها بدست آمده است. خاك در نظر گرفته شده ماسهي يكنواخت ميباشد و از ژئونت به عنوان مسلح كننده استفاده شده است. نمودارهاي نسبت نيروي بالارانشPIR) نشان ميدهند كه هرچه تعداد لايههاي ژئونت بيشتر ميشود نيروي بالارانش مهاري نيز بيشتر ميشود و اولين لايه بيشترين تاثير و لايه چهارم اثر ناچيزي را در افزايش نيروي بالارانش داشته است. با مقايسه نتايج اين تحقيق با نظريه ميرهوف و آدامز مشخص شد كه ضريب اسمي بالارانشKu) علاوه بر زاويه اصطكاك داخلي خاك با افزايش نسبت عمق نيز مقدارش كاهش مييابد

كلمات كليدي:
مهاري، ژئوسينتتيك، نيروي بالارانش، مدل اجزاء محدود.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مهاري


ژئوسينتتيكنيروي بالارانشمدل اجزاء محدودبررسی


عددي


و


آزمایشگاهی


ظرفیت


بالارانش


مهاري


مدفون


در


ماسه


مسلح


شده


با


ژئوسینتتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مبانی نظری کیفیت خدمات و کیفیت خدمات

بررسی اثر افزایش مس به بتن حاوي دي اکسید تیتانیوم بروي مقاومت فشاري و فازهاي حاصل از هیدراتاسیون

کافه ترفند

جزوه معماري منظر

دانلود گزارش کار کارآموزی رشته گیاه پزشکی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی

مبانی نظری بزهکاری کودکان و نوجوانان و عوامل ایجاد بزهکاری

تحقیق پیش‌بینی خسارات کلی کشتی

تحقیق رشته برق روش هاي كاهش مصرف انرژي الكتريكي الكتروموتورها

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA %D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

ارزيابي سيستم ابزار دقيق در سدهاي خاكي مطالعه موردي