دانلود رایگان


ارزيابي روابط تجربي موجود جهت تعيين ظرفيت باربري شمع با استفاده ازspt مطالعه موردي - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي روابط تجربي موجود جهت تعيين ظرفيت باربري شمع با استفاده ازSPT مطالعه موردي

دانلود رایگان ارزيابي روابط تجربي موجود جهت تعيين ظرفيت باربري شمع با استفاده ازSPT مطالعه موردي Fulltext
نويسند‌گان:
[ عيسي شوش پاشا ] - عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ علي حسن زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ عباسعلي تقوي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
خلاصه مقاله:

پيشبيني ظرفيتباربري محوري شمعها همواره يكي از مسائل چالشانگيز در مهندسي ژئوتكنيكبوده است.در سالهاي اخير، تعيين ظرفيتباربري شمع ها توسط روشهاي مبتني بر نتايج آزمايشات درجا به عنوان مكمل روش هاي استاتيكي و ديناميكي مورد توجه مهندسان قرار گرفته است آزمايشنفوذ استانداردSPT) رايج ترين آزمايشدرجا بوده و تعيين ظرفيت باربري شمع توسط اين آزمايش يكي از كاربردهاي آن مي باشد. از سوي ديگر، از روش هاي عددي و محاسبات اجزاي محدود در طراحي پي ها استفاده مي شود. در اين مقاله، روش هاي مختلف تعيين ظرفيت باربري شمع با استفاده از آزمايشSPTمورد بررسي قرار گرفته و با مقادير حاصل از نرم افزارPLAXIS 3D Foundation مقايسه شده است. سپس نتايج بدست آمده مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند.

كلمات كليدي:
شمع، ظرفيتباربري، آزمايشنفوذ استاندارد، نرم افزارPlaxis 3D Foundation
پرداخت و دانلود برچسب ها:

شمع


ظرفيت


باربري


آزمايش


نفوذ استانداردنرم افزارPlaxis 3D Foundationارزيابي


روابط


تجربي


موجود


جهت


تعيين


ظرفيت


باربري


شمع


با


استفاده


ازSPT


مطالعه


موردي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مهارت های ارتباط زناشویی

شيوه هاي فرزندپروري

پرسشنامه پایان نامه پرسشنامه رضایت شغلی

گونه شمشاد خزری

معرفی گیاهان

دانلود مقاله تحقیقی بانکداری خارجي

گزارش کاراموزی گیربکس های صنعتی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت

پی های باسکولی

دانلود فایل dem استان اردبیل