دانلود رایگان


تعيين درصد بهينه خرده لاستيك در ماسه جهت بهبود رفتار مكانيكي آن با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ - دانلود رایگاندانلود رایگان تعيين درصد بهينه خرده لاستيك در ماسه جهت بهبود رفتار مكانيكي آن با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس 30×30cm

دانلود رایگان تعيين درصد بهينه خرده لاستيك در ماسه جهت بهبود رفتار مكانيكي آن با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس 30×30cm Fulltext
نويسند‌گان:
[ عليرضا شكوه فر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي[ محمود قضاوي ] - دانشيار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تهران، پست الكترونيكي[ سيدعباس حسيني ] - كارشناس ارشد عمران و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد كاشان
خلاصه مقاله:

در اين مقاله درصد بهينه خرده لاستيك در ماسه جهت افزايش پارامترهاي مقاومت برشي آن و همچنين تاثير اضافه كردن خرده لاستيك روي منحني نيرو تغيير مكان با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس30×30cm) box مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور، ماسه با درصدهاي مختلف خرده لاستيك و همچنين تنش هاي نرمال مختلف مورد آزمايش برش مستقيم قرار گرفت و ميزان درصد خرده لاستيك بهينهكه به ازاي آن مقاومت برشي آن حداكثر مي باشد، تعيين شده است. از آنجايي كه مقاومت برشي خاك ها حاصل از زاويه اصطكاك داخلي و چسبندگي مي باشد، تاثير خرده لاستيك روي هريك از اين پارامترها نيز مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه اضافه كردن خردهلاستيك باعث افزايش چسبندگي خاك و در نتيجه افزايش مقاومت برشي ماسه مي شود، درحاليكه تاثير خرده لاستيك در افزايش زاويهاصطكاك داخلي ناچيز مي باشد. و از آنجايي كه ماسه ها فاقد چسبندگي مي باشند، اضافه كردن خرده لاستيك در جهت بهبود مقاومت برشي خاك بسيار موثر است. همچنين نتايج نشان مي دهد افزايش خرده لاستيك باعث كاهش نسبي سختي خاك و افزايش ظرفيت شكل پذيري آن مي شود

كلمات كليدي:
خرده لاستيك، درصد بهينه، مسلح كردن خاك، مقاومت برشي، آزمايش برش مستقيم
پرداخت و دانلود برچسب ها:

خرده لاستيكدرصد بهينهمسلح كردن خاكمقاومت برشيآزمايش برش مستقيمتعيين


درصد


بهينه


خرده


لاستيك


در


ماسه


جهت


بهبود


رفتار


مكانيكي


آن


با


استفاده


از


آزمايش


برش


مستقيم


بزرگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي تاثير لايهي سنگريزهاي (زهكش) بر ضريب اطمينان پايداري كانالهاي آبياري در حالت افت سريع و آرام س

فایل word مبانی نظری سبک فرزندپروری

جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

پرسشنامه دینداری و باور دینی

دانلود تحقیق کمک پایان نامه انواع جوشکاری انواع الکترودها طریقه و محل استفاده و

پاورپوینت معماری اکوتک

توازن بار در ابرهای محاسباتی

تحقیق رشته روانشناسی روش های نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان

پاورپوینت معماری اکوتک