دانلود رایگان


بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاك پشت دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زل - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاك پشت دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زلزله

دانلود رایگان بررسي تحليلي تغييرات سرعت موج برشي در خاك پشت ديوارهاي حايل صلب طره اي و انعطاف پذير كوتاه طي مدت زلزله Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمد ميانرودي ] - دا نشجوي كارشناسي ارشد عمران - ژئوتكنيك[ حميدرضا صبا ] - استاديار دانشگاه صنعتي اميركبير
خلاصه مقاله:

در اين مطالعه با روش اجزاي محدود و با استفاده از نرم افزارPlaxis مطالعه ي تحليلي روي مدل هاي دو بعدي ديوارحايل صلب طره اي و انعطاف پذير با مهار انجام گرفت.اين مطالعات شامل بررسي تغييرات سرعت موج برشي درخاك نگهداري شده توسط هر دو تيپ ديوار حايل مذكور در اثر تغييرات جنس خاك پشت ديوار ، نوع ديوار ، ضخامت ديوار انعطاف پذير و ارتفاع ديوار در طي مدت زلزله مي باشد . نتايج نشان داده اند كه : ١- هرچقدر خاك- پشت ديوار حايل صلب و انعطاف پذير درشت دانه تر و متراكم تر باشد سرعت موج برشي در آن خاك بيشتر است ٢ سرعت موج برشي در پشت ديوار حايل صلب بيشتر از ديوار حايل انعطاف پذير است ٣- تغيير ضخامت ديوارحايل انعطاف پذير در محدوده در نظر گرفته شده در اين تحقيق ( ٣٠٠ ميليمتر تا ٤٠٠ ميليمتر) تاثير چنداني برروي سرعت موج برشي ندارد ٤- در ديوار حايل انعطاف پذير كوتاه با افزايش ارتفاع ديوار سرعت موج برشي در خاك نگهداري شده توسط ديوار كاهش مي يابد ولي در ديوار حايل صلب افزايش مي يابد

كلمات كليدي:
ديوار حايل ، صلب ، طره اي، انعطاف پذير ، موج برشيPlaxis
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ديوار حايلصلبطره ايانعطاف پذيرموج برشيPlaxisبررسی


تحلیلی


تغییرات


سرعت


موج


برشی


در


خاك


پشت


دیوارهاي


حایل


صلب


طره


اي


و


انعطاف


پذیر


کوتاه


طی


مدت


زل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله سیستم های کنترلی در واحدهای صنعتی

پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C %D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C

دانلود تحقیق سود هر سهم چالشهای محاسبه و فرصت های بهبود

کلیات ظهرنویسی و انواع آن

پروپوزال آماده روانشناسی اثر غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي

پاورپوئینت پلی استایرن

حل مرز بالاي آناليز حدي براي ظرفيت باربري نهايي با استفاده از معيار شكست غير خطي هوك براون

دانلود پرسشنامه مقیاس‌های شخصیتی آیزنک epq r

دانلود مقاله تحلیل دینامیکی اندر کنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار ansys