دانلود رایگان


برآورد پاسخ غيرخطي ميدان آزاد زمين براي لايه خاكهاي سطحي مخلوط شده با مواد جاذب انرژي - دانلود رایگاندانلود رایگان برآورد پاسخ غيرخطي ميدان آزاد زمين براي لايه خاكهاي سطحي مخلوط شده با مواد جاذب انرژي

دانلود رایگان برآورد پاسخ غيرخطي ميدان آزاد زمين براي لايه خاكهاي سطحيمخلوط شده با مواد جاذب انرژي Fulltext
نويسند‌گان:
[ حامد كتابفروشان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران[ محمدحسين باقري پور ] - دانشيار دانشگاه شهيدباهنركرمان[ مرتضي مرندي ] - استاددانشگاه شهيد باهنركرمان، دانشكده فني، گروه عمران
خلاصه مقاله:

براي كاهش اثرات مخرب زلزله هاي شديد، امكان حذف لايه هاي خاك سست و سطحي و جايگزيني آنها با خاكهاي مناسب تر و مخلوط شده با مواد جاذب انرژي كه عموما خرده هاي لاستيك فرسوده مي باشد وجود دارد. در اين تحقيق پاسخ ميدان آزاد زمين تحت نيروي زلزله براي لايهخاكهاي سطحي مخلوط شده با خرده هاي لاستيك با در نظر گرفتن رفتار غير خطي خاك ارزيابي شده است. به اين منظور با استفاده از برنامه DeepSoil V5.0 لايه هاي خاك مدل گرديده است، همچنين مدول برشي و ميرايي لايه سطحي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي قابل دسترس و انجام شده بر روي آنها محاسبه و در نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه افزايش درصد خرده هاي لاستيك به همراه كاهش فشار محصور كنندگي، باعث كاهش شتاب هاي رسيده به سطح زمين مي گردد

كلمات كليدي:
پاسخ غير خطي ميدان آزاد زمين، خرده لاستيك، مواد جاذب انرژي، خاك دانه اي مخلوط
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پاسخ غير خطي ميدان آزاد زمينخرده لاستيكمواد جاذب انرژيخاك دانه اي مخلوطبرآورد


پاسخ


غيرخطي


ميدان


آزاد


زمين


براي


لايه


خاكهاي


سطحي


مخلوط


شده


با


مواد


جاذب


انرژي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد امواج فراصوتي در تعيين مقاومت فشاري بتن خودتراكم داراي پت ضايعاتي حاوي پودر سنگ آهك و خاكستر

كاربرد امواج فراصوتي در تعيين مقاومت فشاري بتن خودتراكم داراي پت ضايعاتي حاوي پودر سنگ آهك و خاكستر

مطالعه لرزه اي تاثير ارتفاع طبقات با استفاده از منحني هاي شكنندگي

مبانی نظری سبک های مدیریت تعارض سازمانی

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

تحليل ديناميكي رفتار غيرخطي هندسي ديوارهاي برشي كامپوزيت تحت اثر بارگذاري انفجاري

پروژه رشته کامپیوتر شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

پروپوزال آماده حسابداری بررسی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

اثر تغييرات رواني بتن بر روي تغييرات مقاومت فشاري در عيار هاي متعارف

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی