دانلود رایگان


بررسی پاسخ لرزهاي خاکهاي لایه اي با حضور سربار با استفاده از روش توابع تبدیل - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی پاسخ لرزهاي خاکهاي لایه اي با حضور سربار با استفاده از روش توابع تبدیل

دانلود رایگان بررسي پاسخ لرزهاي خاكهاي لايه اي با حضور سربار با استفاده از روش توابع تبديل Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدامين صفاريان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي دانشگاه شهيد باهنر كرمان[ محمدحسين باقري پور ] - دانشيار بخش مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان
خلاصه مقاله:

آناليز پاسخ زمين براي پيش بيني حركات سطح زمين، تدوين طيف پاسخ طرح، تعيين تنش و كرنش هاي ديناميكي در تخمين پتانسيل روانگرايي ونيز تعيين نيروهاي ناشي از زلزله كه باعث ناپايداري سازههاي حائل خاك ميشوند، به كار ميرود. و لذا در ژئوتكنيك لرزه اي از اهميت ويژه ايبرخوردار است. اما از آنجا كه در واقعيت بر روي سطح زمين سربارهايي مثل سازه، سد، سيلو و... وجود دارد، پاسخ زمين تحت تاثير اين سربارهاقرار مي گيرد. در اين مقاله بررسي آناليز پاسخ زمين با فرض وجود سربار بر روي خاكهاي لايه اي انجام گرفته است. به همين منظور بر اساس روش توابع تبديل برنامه اي تحت نرم افزار متلب نوشته شده كه تحت شرايط مختلف وجود سربار و براي زلزله هاي گوناگون به آناليز پاسخ زمين پرداخته است. صحت نتايج حاصل از حل اين گونه مسائل با نرم افزارDeep soil سنجيده وكاليبره گرديده است.

كلمات كليدي:
آناليزلرزه اي پاسخ زمين، سربار، روش تركيبي فركانس- زمان، خاكهاي لايه اي.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

آناليزلرزه اي پاسخ زمينسربارروش تركيبي فركانسزمانخاكهاي لايه ايبررسی


پاسخ


لرزهاي


خاکهاي


لایه


اي


با


حضور


سربار


با


استفاده


از


روش


توابع


تبدیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه کارشناسی سنجش کیفیت خدمات بیمارستان با بکارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات servqual

گزارش کارآموزی رشته برق plc

بررسی تاثیر میراگر در کاهش ضربه دو ساختمان ناشی از زلزله

تحقیق مقايسه ی دانشگاههای ايران و دانشگاههای خارج

طراحي ابزار جيگ و فيكسچر

دانش سکسولوژی چیست؟

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط عملکرد تجاری و بازار‌گرائی

دانلود پاورپوینت آماده رشته عمران با عنوان پلی استایرن 39 اسلاید شکیل

پروپوزال ارشد رشته حقوق

دانش سکسولوژی چیست؟