دانلود رایگان


ارتباط زاویه اصطکاك داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانه - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتباط زاویه اصطکاك داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانه

دانلود رایگان ارتباط زاويه اصطكاك داخلي و مقدار ريزدانه در مصالح خاكي درشت دانه Fulltext
نويسند‌گان:
[ جلال بازرگان ] - استاديارگروه عمران دانشكده فني دانشگاه زنجان ، زنجان[ مهدي شهيدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران-خاكوپي دانشكده عمران دانشگاه زنج
خلاصه مقاله:

مصالح درشت دانه قسمت عمده اي از حجم بدنه سدهاي خاكي را تشكيل مي دهد، لذا هزينه هاي قابل توجهي از ساخت سد هاي خاكي به تامين مصالح پوسته سد اختصاص دارد. از آنجائيكه انجام آزمايشات سه محوري و برش مستقيم نياز به زمان و هزينه نسبتا زيادي دارد، لذا در صورتي كهبتوان با استفاده از خصوصيات فيزيكي سنگدانه ها، مانند دانه بندي و...، پارامترهاي مقاومت برشي را برآورد نمود، آنگاه در زمان و هزينه هاي آزمايشات مذكور صرفه جويي بسزائي بعمل خواهد آمد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتايج آزمايشات انجام شده بر روي منابع قرضه درشت دانه سدهاي مختلف، تحليل هاي آماري لازم صورت گرفته است. در تحليل هاي آماري مذكوراز نتايج آزمايشات، دانه بندي ، برش مستقيم و سه محوري استفاده شده است. نتايج تحليل هاي آماري مذكور نشان مي دهد كه بين درصد عبوري مصالح از الك شماره 200 و زاويه اصطكاك داخلي مصالح درشت دانه ارتباط معناداري وجود دارد.

كلمات كليدي:
دانه بندي ، الك شماره 200 ،مصالح درشت دانه، زاويه اصطكاك داخلي، سدخاكي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانه بنديالك شماره 200مصالح درشت دانهزاويه اصطكاك داخليسدخاكيارتباط


زاویه


اصطکاك


داخلی


و


مقدار


ریزدانه


در


مصالح


خاکی


درشت


دانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

بررسی نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی

دانلود تحقیق بتن غلتکی

دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

پروپوزال ارشد روانشناسی تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل

نقشه اتوکد شهر زنجان با جزئیات کامل با فرمت dwg

انتخاب یک روش مناسب معادل جهت تخمین نیازهاي لرزه اي سیستم لرزه بر قاب خمشی فولادي ویژه

check your english vocabulary for business and administration

بررسی اثرات طبقه نرم در رفتار ساختمان های بتنی