دانلود رایگان


مقایسه روش هاي تقریبی و دقیق تحلیل شالوده هاي رادیه شمع - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه روش هاي تقریبی و دقیق تحلیل شالوده هاي رادیه - شمع

دانلود رایگان مقايسه روش هاي تقريبي و دقيق تحليل شالوده هاي راديه - شمع Fulltext
نويسند‌گان:
[ عباسعلي تقوي قلعه سري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ عسكر جانعليزاده چوب بستي ] - دانشيار گروه خاك و پي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
خلاصه مقاله:

در طراحي شالوده ها، در صورت مواجهه با بارهاي سنگين روسازه، يكي از كامل ترين گزينه ها از نظر كفايت قابليت انتقال بار روسازه به خاك با كمترين تغيير شكل ممكن، استفاده از تلفيق دو سيستم راديه و گروه شمع است. بطور كلي هرجا كه از تركيب شمع و راديه برايانتقال بار وارده از روسازه به خاك استفاده شود و در طول مدت بهره برداري به هر دليلي ( مانند نشست خاك ) ارتباط راديه با خاك قطعنگردد؛ در آن صورت بار اعمالي بصورت مشترك توسط شمع و راديه به خاكمنتقل خواهد شد. اين سيستم مركب به سيستم پي تقويت شده با شمع يا به طور خلاصه شالوده راديه – شمع خوانده مي شود. به دليل نوع اندركنشي رفتار اين نوع شالوده ها و پيچيدگي تحليل آنها تا كنونروش هاي متعددي به اين منظور ارائه شده اند. در اين مقاله ضمن بيان اين نوع روش ها به مقايسه آنها پرداخته و روش اجزا محدود سه بعدي را با نرم افزارABAQUS به عنوان روشي دقيق و كاربردي در اين زمينه پيشنهاد مي كنيم.

كلمات كليدي:
شالوده راديه – شمع، اندركنش خاك – سازه، نرم افزارABAQUS شمع كاهنده نشست
پرداخت و دانلود برچسب ها:

شالوده راديهشمعاندركنش خاك


سازهنرم افزارABAQUS شمع كاهنده نشستمقایسه


روش


هاي


تقریبی


و


دقیق


تحلیل


شالوده


هاي


رادیه


-


شمع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%87%D8%AA%D9%84

مقاله رشته برق با ترجمه روان مهارت های الکترونیک قدرت

مهارتهای شغلی

تغییر اقلیم و اثرات آن (climate change)

پروپوزال ارشد رشته اقتصاد سه نمونه پروپوزال ارشد اقتصاد

دانلود تحقیق کامل و جامع با عنوان iso 9000

دانلود پروپوزال آماده بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی

کاربرد سامانه و مجموعه های فازی در پهنه بندی دمایی

بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست کبالت بر پاية گاما الومينا در فرآيند فيشر